10.02.2012

BÅTBRANSCHENS OMSÄTTNING STIGER FORTFARANDE

43 % av Finnboats medlemskår uppskattar att omsättningen fortsätter att stiga under år 2012 och att personalen kommer att öka med 13 %. Totalomsättningen år 2011 för Finnboats medlemskår (moms 0 %, beräknad enligt tillverknings- och importpriser) var 548,5 milj.euro, vilket betyder en ökning på 8,9 % jämfört med året innan.

Den inhemska båtförsäljningen

Den inhemska båthandeln ökade under år 2011 och steg till 131,3 milj.euro (+5,9 %). För småbåtar och motorbåtar ser den antalsmässiga situationen enligt partileveransstatistiken ut som följande:

  st %
under 6 m 7621 (-3,9)
6-8 m 672 (+3,0)
8-10 m 89 (- 9,0)
över 10 m 30 (-16,6)

Statistiken berör de som deltar i Finnboats statistikföring över små- och motorbåtar.

Totalförsäljningen av segelbåtar i Finland (över 20 fot) stannade enligt uppgifter från företagen på 90 båtar, vilket är 15,4 % mera än år 2010. Importbåtarna dominerar fortfarande segelbåtsmarknaden och deras andel var drygt 93 %. Mest såldes båtar i storleksklassen 34-40 fot (43 båtar).

Båtexporten

Exportfaktureringens värde år 2011 var enligt uppgifter från företagen 184 milj.euro, vilket betyder en förändring på +14,5 % jämfört med år 2010. Exportens andel av båtindustrins totalproduktion steg en aning under år 2011 och var 64,4 %. Segelbåtarnas andel av exportfaktureringen år 2011 var 36 %.

Tullstatistik över år 2011 finns tillgänglig endast över perioden januari-oktober och således finns inte ännu information för hela året över det antal båtar, som faktiskt passerat gränsen. Den tullstatistik som finns tillgänglig över perioden januari-oktober ser ut som följande för de tio största exportländernas del:

Land St milj. Eur
Storbritannien 69 63,6 (+305,0 %)
Sverige 2081 42,7 (-11,5 %)
Norge 2593 35,7 (+3,8 %)
Ryssland 580 14,2 (+187,7 %)
British Virgin Island 1 12,0
Italien 6 3,8 (-64,0 %)
Tyskland 247 3,6 (+5,5 %)
Frankrike 62 3,2 (+48,1 %)
USA 12 2,7 (+507,0 %)
Grönland 33 2,3 (-7,4 %)

Med en export som uppgår till över en miljon euro under årets tio första månader finns ytterligare Indien, Spanien och Schweiz. Totalt hade det under den ifrågavarande perioden exporterats 6373 båtar (-6,8 %) till 43 olika länder.

Båtimporten

Också tillhandsvarande statistik över båtimporten gäller perioden januari-oktober. Enligt den uppgår båtimportens värde för nämnda period till 38 milj.euro (+32,6 %) (alla båtar som kostar under 840 euro har utelämnats ur denna statistik). Importstatistiken för de sex största importländerna för januari-oktober ser ut som följande:

Land St milj.euro
Storbritannien 60 13,5 (+670,0 %)
Frankrike 47 5,5 (+89,0 %)
Polen 367 1,9 (+351,0 %)
Sverige 118 1,7 (-54,4 %)
USA 235 1,5 (-10,3 %)
Tyskland 13 1,3 (+53,0 %)

Totalt importerades under den ifrågavarande perioden 1841 st båtar (+32,6 %)(inkl. luftfyllda båtar).

Utombordsmotorernas partileveranser

Via de finländska importörerna levererades 35 490 utombordsmotorer (+43,1 %). Till hemlandet levererades av dessa 17 643 motorer (de finländska importörerna exporterar fortfarande motorer till bl.a. Ryssland och Balticum). Här noteras en ökning på 16,4 % jämfört med föregående år. Inom storleksklassfördelningen har det inte skett stora förändringar. Den största storleksklassen är utombordsmotorer under 15 hk, vilkas andel av helheten är drygt ca 60 %.

Då man betraktar försäljningen av utombordsmotorer enligt ekonomiområden ligger Nyland (inkl. Helsingfors) fortfarande främst (3299 motorer) och följs av Egentliga Finland (1743) samt Syd-Karelen (1637). Det minsta området är Mellan-Österbotten med 153 motorer.

Finnboat-medlemmarnas omsättning 2011 i milj.euro (moms 0 %) inom de olika sektorerna (enligt tillverkar- och importörpriser)

  Finland Exporten
Båtar 131,3 (+5,9 %) 184,0 (+14,5 %)
Motorer 66,2 (+3,7 %) 20,8 (+89,3 %)
Utrustning 101,6 (+7,1 %) 17,8 (-10,6 %)
Tjänster o.dyl. 26,0 (-8,2 %) 0,7 (-33,6 %)
Totalt 325,1 (+4,5 %) 223,4 (+15,9 %)

HELA BRANSCHEN TOTALT 548,5 milj.euro (+8,9 %)

Utsikterna inom branschen för år 2012

Finnboat gjorde i januari en förfrågan bland sina medlemmar om några grundläggande fakta. Vi frågade efter planerna angående omsättningen och personalen.

Finnboats medlemsförfrågan i januari 2012

• Omsättningen år 2012 föregående år
• mindre än 2011 14 % (3 %)
• samma som 2011 43 % (31 %)
• större än 2011 43 % (66 %)

• Personalen år 2012   föregående året
• mindre än 2011 11 % (6 %)  
• samma som 2011 76 % (64 %)  
• större än 2011 13 % (30 %)  

I 19 % av företagen som svarat har man tillgripit permitteringar av personalen.

Tilläggsuppgifter:
vd Jouko Huju
, +358 (0)40 550 9310
Båtbranschens Centralförbund Finnboat rf
Göksgränd 8 A 47
00500 Helsingfors
tel. +358 (0)207 669 341, fax +358 (0)207 669 346
www.finnboat.fi