Sök efter produkter och tjänster

16.08.2012

Helsingfors Flytande Båtutställning fyller igen HSK:s bryggor på Drumsö

Helsingfors Flytande Båtutställningen arrangeras nu för den 15:e gången hos HSK på Drumsö. Den i ordningen 35:e Helsingfors flytande båtutställning har igen fyllt bryggor och landområden med båtar och produkter som presenteras för publiken. De utställda båtarna är 295 till antalet (+/- 0 %), varav 32 st är segelbåtar. Utställningens båtplatser är utsålda. Det totala antalet utställare är 137 (-13,29 %).

Partileveranserna på hemmamarknaden har ökat under början av året. Registreringen av nya båtar har sjunkit med en tiondedel.

Statistikmässigt kan helheten för det första granskas via registreringsförpliktiga båtars (över 20 hk, över 5,5 m) försäljning i konsumenthandeln. Enligt statistiken i slutet av juni har 2790 st (-9,8 %) båtar registrerats.

Siffrorna för den inhemska båtförsäljningen kan även betraktas via partileveransstatistiken. Småbåts- och motorbåtsstatistiken på partileveransnivå för januari-juni visar, att antalsmässigt har man i hemlandet levererat 23,2 % fler båtar än senaste år. Under statistikperioden januari-juni levererade de företag som deltar i Finnboats statistikföring 6946 st båtar i Finland.

Importörer och tillverkare har inom januari-juni till försäljningsnätet levererat 6455 båtar (+29 %) i storleksklassen under 6 meter, 373 båtar (-17,2 %) i storleksklassen 6-8 meter och 34 båtar (-47 %) i storleksklassen 8-10 meter. I den största kategorin d.v.s. båtar i storleksklassen över 10 meter levererades 18 st båtar (+28,5 %).

Ovan nämnda siffror omfattar inte segelbåtar. I januari-juli registrerades 53 nya segelbåtar (-38,4 %)

Båtexporten

Värdet av den finländska båtindustrins export sjönk under januari-maj med 7,87 % och uppgick till 71,6 milj.euro. Norge och Sverige är fortfarande de största exportländerna. Totalexporten antalsmässigt sjönk med 21,3 % under samma period. Enligt tullstatistiken exporterades i januari-maj totalt 3707 st båtar.

Båtexportens fem största länder var i januari-maj:
1. Norge 21,9 milj.Eur (-15,6 %) och 1557 st
2. Sverige 15,9 milj. Eur (-48,6 %) och 1168 st
3. Brittiska Jungfruöarna 8,2 milj. Eur och 2 st
4. Ryssland 8,0 milj. Eur (+ 51,8%) och 452 st
5. Schweiz 5,8 milj. Eur och 23 st

Båtimporten

I januari-maj 2012 importerades värdemässigt mest båtar från Storbritannien (3,3 milj.euro, -68,9 %). Som nästa följer Frankrike (1,9 milj. euro, -29,8 %) samt Tyskland (1,2 milj. euro, +58,8 %). Antalsmässigt importerades mest båtar från Polen (55 st).

Utombordarna

Även partileveranserna av utombordare har under januari-juni 2012 sjunkit med drygt en tiondedel. Totalt levererades i hemlandet 11833 motorer (-12,2 %). Granskat enligt ekonomiområde utgör Helsingfors och Nyland fortfarande de mest betydande områden med 1576 levererade motorer. Egentliga Finland ligger tvåa med 1081 motorer och till tredje plats stiger Syd-Karelen med 951 motorer.

Båtindustrins och -handelns omsättning år 2011 var ca 548 milj.euro (moms 0 %), uppmätt enligt omsättningen hos Finnboats medlemsföretag. Industrins exportandel härav var ca 184 milj.euro.

Tilläggsuppgifter:

Verkställande direktör Jouko Huju,
tel. 040-5509310,
Båtbranschens Centralförbund Finnboat rf
Göksgränd 8 A 47
00500 Helsingfors
www.finnboat.fi

Upp