21.08.2012

12 600 båtvänner besökte Helsingfors Flytande båtutställning

Under tre soliga och en regnig dag samlades båtfolket igen hos HSK på Drumsö. Evenemanget, som Båtbranschens Centralförbund Finnboat nu arrangerade för 15:e gången uppvisade totalt nästa 300 båtar och därtill en stor mängd båttillbehör och servicetjänster.

Trots att besökarantalet sjönk med en tiondedel har båthandeln klart tagit fart under augusti. Det har varit efterfrågan på såväl andrahands som nya båtar. Registreringen av nya båtar har under inledningen av året sjunkit med 10 % jämfört med året innan.

Det följande stora evenemanget inom båtbranschen är Vene 13 Båt i Helsingfors Mässcentrum (9-17.2.2013).

Tilläggsuppgifter:
vd Jouko Huju
tel. 040 550 9310

Båtbranschens Centralförbund Finnboat rf
Göksgränd 8 A 47
00500 Helsingfors
tel +358-207 669341
fax +358-207 669346
www.finnboat.fi
www.uiva.fi