Sök efter produkter och tjänster

08.02.2013

BÅTBRANSCHENS OMSÄTTNINGAR SJUNKER EN ANING, BÅTEXPORTEN PÅ FJOLÅRSNIVÅ. BRANSCHEN UPPVISAR ETT REKORDANTAL NYHETER PÅ MÄSSAN.

52 % av Finnboats medlemskår uppskattar att omsättningen stiger under år 2013 och 20 % av företagen avser att öka personalen. Totalomsättningen år 2012 för Finnboats medlemskår (moms 0 %, beräknad enligt tillverknings- och importpriser) var 477,6 milj.euro, vilket betyder en minskning på 14,9 % jämfört med året innan.

PRESSMEDDELANDE 8.2.2013
Fri för publicering 8.2.2013 kl. 10.00

Den inhemska båtförsäljningen

Den inhemska båthandeln sjönk under år 2012 och stannade på 104,1 milj.euro
(-20,7 %). För småbåtar och motorbåtar ser den antalsmässiga situationen enligt partileveransstatistiken ut som följande:

under 6 m 8289 st (+9 %)
6-8 m 568 st (-15 %)
8-10 m 54 st (-36 %)
över 10 m 28 st (+33 %)

Statistiken berör de företag som deltar i Finnboats statistikföring över små- och motorbåtar.

Totalregistreringen av segelbåtar i Finland (över 20 fot) stannade på 79 båtar, vilket är 14 % mindre än år 2011. Importbåtarna dominerar fortfarande segelbåtsmarknaden och deras andel är 93 %. Mest såldes båtar i storleksklassen 34-40 fot.

Totalt antecknades år 2012 i det av magistraten upprätthållna båtregistret (båtar med över 20 hk motor eller farkoster med en totallängd över 5,5 m) 3926 båtar (-13,4 %).

Båtexporten

Exportfaktureringens värde år 2012 var enligt uppgifter från företagen 178,7 milj.euro, vilket betyder en förändring på -2,9 % jämfört med år 2011. Exportens andel av båtindustrins totalproduktion steg en aning under år 2012 och var 71,3 %. Segelbåtarnas andel av exportfaktureringen år 2012 var 35,7 %.

Tullstatistik över år 2012 finns tillgänglig endast över perioden januari-oktober och således finns inte ännu information för hela året över det antal båtar, som faktiskt passerat gränsen. Exportstatistiken för perioden januari-oktober ser ut som följande för de tio största exportländernas del:

Land St milj.euro  
Norge 2120 33,4 (-6,4 %)
Sverige 1633 24,3 (-43 %)
Brittiska Jungfruöarna 6 16,9  
Ryssland 589 13,0 (-8,2 %)
Schweiz 62 11,0  
Caymanöarna 1 8,6  
Holland 57 5,8 (+913,0 %)
USA 31 4,5 (+63,0 %)
Tyskland 242 4,1 (+10,1 %)
Italien 4 3,5 (-9,4 %)

Med en export som uppgår till över en miljon euro under årets tio första månader finns ytterligare Frankrike, Storbritannien, Grönland, Estland och Republiken Tjeckien. Totalt hade det under den aktuella perioden exporterats 5673 båtar (-12,3 %) till 38 olika länder.

Båtimporten

Också tillhandsvarande tullstatistik över båtimporten gäller perioden januari-oktober. Enligt den uppgår båtimportens värde för nämnda period till 32 milj.euro (-15,8 %). Alla båtar som kostar under 840 euro har utelämnats ur denna statistik. Importstatistiken för de sex största importländerna för januari-oktober 2012 ser ut som följande:

Land st milj.euro  
Storbritannien 9 4,6 (-66,0 %)
Frankrike 27 3,4 (-38,0 %)
Sverige 71 2,5 (+52,0 %)
Polen 127 2,2 (+15,9 %)
Tyskland 23 1,8 (+41,0 %)
USA 215 1,6 (+4,5 %)

Totalt importerades under den aktuella perioden 2072 st båtar (+12,5 %)(inkl. luftfyllda båtar).

Utombordsmotorernas partileveranser

Via de finländska importörerna levererades år 2012 totalt 26746 utombordsmotorer (-24,6 %). Till hemlandet levererades av dessa 16180 motorer (de finländska importörerna exporterar fortfarande motorer till bl.a. Ryssland och Balticum). Här noteras en minskning på 8,2 % jämfört med föregående år. Inom storleksklassfördelningen har det inte skett stora förändringar. Den största storleksklassen är utombordsmotorer under 15 hk, vilkas andel av helheten är drygt ca 60 %.

Då man betraktar försäljningen av utombordsmotorer enligt ekonomiområden ligger Nyland (inkl. Helsingfors) fortfarande främst (2679 motorer) och följs av Egentliga Finland (1803) samt Syd-Karelen (1684). Det minsta området är Mellan-Österbotten med 75 motorer.

Finnboat-medlemmarnas omsättning 2012 i milj.euro (moms 0 %) inom de olika sektorerna (enligt tillverkar- och importörpriser)

  Finland   Exporten  
Båtar 104,1 (-20,7 %) 178,7 (-2,9 %)
Motorer 52,4 (-20,8 %) 13,5 (-35,2 %)
Utrustning 75,6 (-25,6 %) 20,3 (+13,8 %)
Tjänster o.dyl. 32,6 (+6,6 %) 0,4 (-42,0 %)
Totalt 264,7 (-19,4 %) 212,9 (-5,4 %)
HELA BRANSCHEN TOTALT 477,6 milj.euro (-14,9 %)    

Utsikterna inom branschen för år 2013

Finnboat gjorde i januari en förfrågan bland sina medlemmar om planerna angående omsättningen och personalen år 2013.

Omsättningen år 2013 föregående året
mindre än 2012 13 % (14 %)
samma som 2012 35 % (43 %)
större än 2012 52 % (43 %)

Personalen år 2013 föregående året
mindre än 2012 9 % (11 %)
samma som 2012 71 % (76 %)
större än 2012 20 % (13 %)

I 25 % av företagen som svarat har man tillgripit permitteringar av personalen.

Tilläggsuppgifter:
vd Jouko Huju
, 040-550 9310
Båtbranschens Centralförbund Finnboat rf
Göksgränd 8 A 47
00500 Helsingfors
tel. 0207 669 340, fax 0207 669 346
www.finnboat.fi

Upp