Sök efter produkter och tjänster

08.02.2013

Priset Årets Båtlivsgärning 2012 till Hans Groop

Veneilytoimittajat ry - Båtjournalisterna rf har utsett båtkonstruktör Hans Groop till pristagare för Årets Båtlivsgärning 2012. Han premieras för sitt mångåriga livsverk som båtkonstruktör.

Hans Groop har inverkat på ett betydande sätt på det finländska båtlivet genom att under drygt 40 år konstruera flera legendariska båtar. Största delen av dessa båtmodeller är fortfarande i kontinuerligt bruk och kan beskådas i varje båtförenings brygga och gästhamn.

Groops kändaste båt är H-båten byggd i glasfiber, som har tillverkats i drygt 5000 exemplar. H-båten föddes på initiativ av Helsingfors Segelsällskap och båtens jungfrutur inföll sommaren 1967. H-båten är ett utmärkt exempel på en fördelaktig och välseglande båt, som under åren lockat många till båtlivet.

På Groops ritbord föddes också klassiker såsom Finnsailor 30 och 34, Targa 96 samt Artina-båtarna, som alla båtintresserade känner till. Inalles har Groop konstruerat drygt hundra motor- och segelbåtar för serieproduktion. Utan Hans Groop livsverk skulle något riktigt väsentligt saknas inom den finländska båtvärlden.

Hans Groop (f.1932 i Vasa) utexaminerades som skeppsbyggnadsingenjör i Helsingfors och arbetade många år på Wärtsiläs varv såsom fartygsplanerare och informationschef. Från 1970-talet har Groop verkat som en självständig båtkonstruktör.

Årets Båtlivsgärning utdelas årligen till en person, en förening, ett företag, en sak eller ett evenemang som sporrar båtfararna till en god båtlivskultur och ett flytande samspel, förbättrar sjösäkerheten och befrämjar båtlivet. Priset Årets Båtlivsgärning utdelades nu för nionde gången.Veneilytoimittajat ry - Båtjournalisterna rf är en år 1991 grundad förening för skrivande och fotograferande journalister, som behandlar båtliv och sjöfart. Till föreningen hör över 80 journalister och fotografer från hela Finland, som är intresserade av båtliv och yrkessjöfart. Nästan alla landsomfattande och lokala medier finns representerade, också branschens specialtidskrifter samt elektroniska media. Föreningen upprätthåller och utvecklar kontakterna till myndigheter i Finland och i utlandet samt övervakar medlemmarnas yrkesintressen och utvecklar medlemskårens speciella yrkeskunskaper. Föreningen arrangerar årligen mötes- och diskussionstillfällen med branschens myndigheter samt skolar medlemskåren vid olika kurs- och seminarietillfällen. Också medlemskårens tematiska sammankomster under fritiden står på programmet. Föreningen publicerar den årligen utgivna Båtlivets Mediakontakter-boken, där medlemskårens kontaktuppgifter står att finna liksom också kontaktuppgifterna och -personerna för de viktigaste företagen och myndigheterna i branschen. Ytterligare information om föreningen på www.veneilytoimittajat.fi

Upp