Sök efter produkter och tjänster

15.08.2013

Helsingfors Flytande Båtutställning fyller igen HSK:s bryggor på Drumsö

Pressmeddelande 15.8.2013
Fri för publöicering 15.8.2013 kl. 11.00

Helsingfors Flytande Båtutställning arrangeras nu för 16:e gången hos HSK på Drumsö. Den i ordningen 36:e utställningen i Helsingfors har igen en gång fyllt bryggorna och landområdet med båtar och produkter som skall presenteras. Totalt ställs 263 båtar ut, varav 31 stycken är segelbåtar. Utställningens landmontrar är slutsålda. Utställarnas antal är 144.

Antalet nyregistrerade båtar sjönk i Finland jämfört med året innan

Genom statistikföringen kan helheten för det första granskas via konsumentförsäljningen av registreringsskyldiga (över 20 hk, över 5,5 m) båtar. Enligt statistiken fram till slutet av juli hade 2846 (- 22,1 %) båtar registrerats i år.

De inhemska siffrorna kan också granskas via partileveransstatistiken. Den styckevisa små- och motorbåtsstatistiken på partileveransnivån för januari-juni utvisar, att det totalt levererats 22 % mindre båtar till hemlandet jämfört med året innan. De företag som deltar i Finnboats statistikföring levererade under ovan nämnda period 5337 båtar i Finland.

Importörer och tillverkare har i januari-juni levererat till försäljningskedjan 4895 båtar (- 24 %) i storleksklassen under 6 meter, i klassen 6-8 m levererades 379 (+ 1,6 %) och i klassen 8-10 m 39 båtar (- 29 %). I den största klassen över 10 m levererades 24 båtar (+ 33 %).

Nämnda siffror inkluderar inte segelbåtar. Nya segelbåtar registrerades i januari-juni 2013 totalt 43 stycken (- 26 %).

Båtexporten

Värdet av den finländska båtindustrins export sjönk under januari-maj med 19 % och stannade på 58 milj. euro. De största exportländerna är fortfarande Norge och Sverige. Totalexporten räknat antalsmässigt steg under samma period med 14,5 %. Enligt tullstatistiken exporterades i januari-maj totalt 4246 båtar.

Båtexporten januari-maj för de fem största ländernas del var:

  milj. euro   st  
1. Norge 24,3 (+ 10,8 %) 1651 (+ 6 %)
2. Sverige 17,8 (+ 11,7 %) 1643 (+ 39 %)
3. Ryssland 5,4 (- 33,0 %) 440 (-2,6 %)
4. Tyskland 2,5 (+ 62,0 %) 145 (-3,3 %)
5. Frankrike 1,5 (- 33,1 %) 48 (+51 %)

Båtimporten

I januari-maj 2013 importerades det värdemässigt mest båtar från Storbritannien (6,1 milj. euro, + 86 %). Som nästa följer Frankrike (1,3 milj. eur, - 33 %) samt Sverige (1,1 milj. eur, - 3,2 %). Totalt importerades under denna period båtar till ett värde av 19,3 milj. euro (+ 12,3 %), det vill säga 1270 stycken (- 6 %).

Utombordsmotorerna

Partileveranserna av utombordsmotorer steg under januari-juni totalt med 23,8 % (hemland och exporten, 24864 st). Till hemlandet levererades 11795 motorer
(- 0,3 %).

Båtindustrins och handelns totalomsättning år 2012 var ca 478 milj. euro (moms
0 %) mätt med Finnboats medlemsföretags omsättning. Härav uppgick industrins export till ca 179 milj. euro.

Tilläggsuppgifter:
verkställande direktör Jouko Huju
tel. 0207 669 341, 040-550 9310,
Båtbranschens Centralförbund Finnboat rf
Göksgränd 8 A 47, 00500 Helsingfors
www.finnboat.fi

Upp