Sök efter produkter och tjänster

07.02.2014

Båtbranschens omsättning i hemlandet stabil

Klar förbättring i de ledande exportländerna Sverige och Norge även om totalexporten sjönk.

Av Finnboats medlemskår 49 % uppskattar att omsättningen stiger år 2014 och 16 % avser att öka personalen. Totalomsättningen år 2013 för Finnboats medlemskår (moms 0 %, beräknad enligt tillverknings- och importpriser) var 460,7 milj. euro, vilket betyder en minskning på 3,5 % jämfört med året innan.

Den inhemska båtförsäljningen

Den inhemska båthandelns omsättning höll sig på 2012 års nivå och stannade på 104,0 milj. euro (-0,1 %). För småbåtar och motorbåtar ser den antalsmässiga situationen enligt partileveransstatistiken ut som följande:

     
under 6 m 6683 st (-19,3 %)
6-8 m 553 st (-2,6 %)
8-10 m 58 st (+7,0 %)
över 10 m 28 st (+16,6 %)

Statistiken berör de företag som deltar i Finnboats statistikföring över små- och motorbåtar.

Totalregistreringen av segelbåtar i Finland (över 20 fot) stannade på 43 båtar, vilket är 45 % mindre än år 2012. Importbåtarna dominerar fortfarande segelbåtsmarknaden och deras andel är drygt 95 %. Mest såldes båtar i storleksklassen 34-40 fot.

Båtexporten

Exportfaktureringens värde år 2013 var enligt uppgifter från företagen 149,7 milj. euro, vilket betyder en förändring på -16,2 % jämfört med år 2012. Exportens andel av båtindustrins totalproduktion steg en aning under år 2013 och var ca 68 %. Segelbåtarnas andel av exportfaktureringen år 2013 var 31,9 %.

Tullstatistik över år 2013 finns tillgänglig endast över perioden januari-oktober och således finns inte ännu information för hela året över det antal båtar, som faktiskt passerat gränsen. Exportstatistiken för perioden januari-oktober ser ut som följande för de tio största exportländernas del:

Land st milj. euro  
Norge 2396 37,7 (+12,9 %)
Sverige 2106 28,9 (+19,3 %)
Marshallöarna 2 11,9  
Ryssland 698 10,8 (-16,9 %)
USA 8 7,6 (+71,0 %)
Tyskland 232 4,6 (+13,2 %)
Estland 132 4,2  
Storbritannien 38 2,8 (-11,5 %)
Frankrike 56 2,7 (+15,5 %)
Schweiz 92 2,6 (-76,0 %)

Med en export som uppgår till över en miljon euro under årets tio första månader finns ytterligare Grönland och Brittiska Jungfruöarna. Totalt hade det under den aktuella perioden exporterats 6045 båtar (+6,5 %) till 33 olika länder.

Båtimporten

Också tillhandsvarande tullstatistik över båtimporten gäller perioden januari-oktober. Enligt den uppgår båtimportens värde för nämnda period till 45,8 milj. euro (+43,3 %) Alla båtar som kostar under 840 euro har utelämnats ur denna statistik. Importstatistiken för de sex största importländerna för januari-oktober 2013 ser ut som följande:

Land st milj.euro  
Storbritannien 42 8,1 (+82,1 %)
Sverige 67 2,7 (+8,67 %)
Frankrike 106 2,6 (-23,4 %)
Polen 103 1,9 (-14,0 %)
USA 123 1,4 (-14,1 %)
Tyskland 15 1,0 (-44,9 %)

Totalt importerades under den aktuella perioden 1658 st båtar till ett värde av 45,8 milj. euro (+43,2 %).

Utombordsmotorernas partileveranser

Via de finländska importörerna levererades totalt 37 996 utombordsmotorer (+7 %) år 2013, till hemlandet levererades av dessa 15 539 (-11,9 %) motorer. De finländska importörerna exporterar fortfarande motorer till bl.a. Ryssland och Balticum. Inom storleksklassfördelningen har det inte skett stora förändringar. Den största storleks-klassen är utombordsmotorer under 15 hk, vilkas andel av helheten är drygt 60 %.

Finnboat-medlemmarnas omsättning år 2013
milj.euro (moms 0 %) inom de olika sektorerna (enligt tillverkar- och importörpriser)

  FINLAND   EXPORTEN  
Båtar 104 (-0,1 %) 149,7 (-16,2 %)
Motorer 58,4 (+11,5 %) 22,2 (+64,4 %)
Utrustning 77,6 (+2,7 %) 26,4 (+30,0 %)
Tjänster o.dyl. 21,7 (-33,4 %) 0,7 (+65,0 %)
Totalt 261,7 (-1,1 %) 199,0 (-6,5 %)
HELA BRANSCHEN TOTALT 460,7 milj. euro (-3,54 %)    

Utsikterna inom branschen för år 2014

Finnboat gjorde i januari en förfrågan bland sina medlemmar om planerna angående omsättningen och personalen år 2014.

Omsättningen år 2014 föregående år
mindre än 2013 14 % 13 %
samma som 2013 37 % 35 %
större än 2013 49 % 52 %

Personalen år 2014 föregående året
mindre än 2013 13 % 9 %
samma som 2013 71 % 71 %
större än 2013 16 % 20 %

I 22 % av företagen som svarat har man tillgripit permitteringar av personalen.

Tilläggsuppgifter:

verkställande direktör Jouko Huju
, tel. 040 550 9310
Båtbranschens Centralförbund Finnboat rf
Göksgränd 8 A 47
00500 Helsingfors
tel. 0207 669 340, fax 0207 669 346
www.finnboat.fi
@joukohuju

Upp