06.08.2015

Finnboats nya servicehelhet - KONDITIONSKARTLÄGGNINGEN

Finnboats nya servicehelhet - KONDITIONSKARTLÄGGNINGEN - ger alla båtägare möjligheten att kontrollera sin båts sjöduglighet och allmänna kondition.

I Finland finns nu drygt 800 000 vattenfarkoster. Av dessa lyder ca 160 000 under registreringsskyldigheten, är alltså försedda med en minst 20 hk motor och är minst 5,5 m långa. Till båtklubbarna hör ca 23 000 båtar. Båtar som hör till klubbarna besiktigas årligen, men ett väldigt antal båtar blir utanför denna möjlighet. En båt i dåligt skick utgör en fara för användaren men också för själva båten.

Konditionskartläggningsprogrammet, som förberetts under ett par år, inleddes i januari 2014 med skolning av Kartläggare. Projektet som igångsattes under ledning av Båtbranschens Varvs- och serviceförening har utvecklats tillsammans med VTT:s båtexperter. Montörer vilka deltar i Finnboats medlemsföretags reparationsverksamhet eller övriga experter med minst tre års erfarenhet kan fungera som Konditionskartläggare.

Konditionskartläggarna genomgår en kurs under vilken man behandlar de delar av båten och dess utrustning som kartläggs. Konditionskartläggningen följer ett strikt format och stöder sig på en nätbaserad mjukvara för konditionskartläggning, som Finnboat utvecklat och ur vilken kunden också direkt får en Konditionskartläggningsrapport.

Systemet omfattar en årlig kartläggning av skrovet samt vissa helheter som väsentligt inverkar på säkerheten. De väsentliga helheter som genomgås är t.ex. granskningen av skrov och konstruktioner (uppställningsvagga, botten, fribord, roder, zinkanoder, köl, kölinfästning), däckets kondition och täthet (däcket, beslag, vantskruvar, förtöjningspunkter, luckor och fönster), genomföringar (råvattenintag, dränering av tvättvatten), monteringar (mantågsstolpar, vajrar, handtag, styrning, motorinstallation, flytgasinstallation, kök, värmare, kölbultar), lagenlig utrustning och övrig utrustning. Vid behov kan Konditionskartläggarna konsultera också andra experter t.ex. i motorfrågor.

Konditionskartläggningen räcker beroende på båtstorlek ca 0,5-2 timmar och den görs företrädesvis då båten i varje fall är upplagd för reparation eller vinterförvaring.

Konditionskartläggningen lämpar sig väl för bl.a. försäljnings- eller anskaffningssituationer och ifall ägaren låter göra den årligen, beviljar i praktiken alla försäkringsbolag samma rabatt som för i klubbarna besiktigade båtar.

Konditionskartläggarnas kartläggningsrätt gäller för två år i taget. Rätten fortfar ifall kartläggaren deltagit minst en gång i fortsättningsskolningen, där man går igenom nya reparationstekniker och utvecklingen av de produktgrupper som anknyter till ämnet, samt delar med sig erfarenheter från kartläggningarna under den förra säsongen.

Godkända Konditionskartläggare inklusive kontaktinformation finner du på www.finnboat.fi

Tilläggsuppgifter:
Verkställande direktör Jouko Huju
Båtbranschens Centralförbund Finnboat rf
Göksgränd 8 A 47, 00500 Helsingfors
tel. 040 550 9310

@joukohuju