Sök efter produkter och tjänster

12.02.2014

Mässans motorbåtar och segelbåt utsågs på Vene 14 Båt -mässan

De traditionella båtpriserna delades ut i dag på Vene 14 Båt-mässan. Till Mässans segelbåt utsågs Dehler 35 SQ. I motorbåtsklasserna belönades tre båtar: Mässans öppna motorbåt Axopar 28 Open, Mässans utfärdsmotorbåt Flipper 600 ST och Mässans beboeliga motorbåt Grandezza 40 Fly. Utmärkelserna Mässans motorbåtar och segelbåt delades ut för sextonde gången.

Syftet med Mässans motorbåtar och segelbåt -utmärkelserna är att utveckla båtbranschen och ge aktörer i branschen erkänsla för lyckad produktutveckling. I juryn medverkade specialforskare Markku Hentinen från VTT, chefredaktör Ari Inkinen från tidningen Vene, chefredaktör Vesa Leppä från tidningen Kippari, utvecklingschef Kimmo Patrakka från Trafi, chefredaktör Jan Sjölund från tidningen Venemestari och chefredaktör Kari Wilén från tidningen Frisk Bris.

Ytterligare information:
Om Vene 14 Båt-mässan:
Messukeskus, försäljningschef Håkan Löfgren, tfn 0500 757 879,
Messukeskus, informatör Teija Armanto, tfn 050 376 0804,

Om båtarna:
Mässans segelbåt Dehler 35 SQ: Patrik Karlsson, tfn 045 130 8574
Mässans öppna motorbåt Axopar 28 Open: Jan-Erik Viitala, tfn 0400 668 765
Mässans utflyktsmotorbåt Flipper 600 ST: VD Raimo Sonninen, Bella-Veneet Oy, tfn 0400 672 414
Mässans färdmotorbåt Grandezza 40 Fly: VD Osmo Roukala, Oy Finn-Marin Ltd, tfn 0400 562 008
http://mediabank.messukeskus.com

Upp