Sök efter produkter och tjänster

21.08.2014

Helsingfors Flytande Båtutställning fyller igen HSK:s bryggor på Drumsö. Båtregistreringen på fjolårsnivå.

PRESSMEDDELANDE
Fri för publicering 21.8.2014 kl 11.00

Helsingfors Flytande Båtutställningen arrangeras nu för den 17:e gången hos HSK på Drumsö. Den i ordningen 37:e Helsingfors flytande båtutställning har igen fyllt bryggor och landområden med båtar och produkter som presenteras för publiken. De utställda båtarna är 251 till antalet, varav 20 st är segelbåtar. Utställningens landplatser är utsålda. Det totala antalet utställare är 127.

Registreringen av nya båtar i Finland håller sig på fjolårsnivå

Statistikmässigt kan helheten för det första granskas via registreringsförpliktiga båtars (över 20 hk, över 5,5 m) försäljning i konsumenthandeln. Enligt statistiken i slutet av juli 2014 har 3025 st (-2,5 %) båtar registrerats.

Siffrorna för den inhemska båtförsäljningen kan även betraktas via partileveransstatistiken. Småbåts- och motorbåtsstatistiken på partileveransnivå för januari-juni visar, att antalsmässigt har man i hemlandet levererat 9,8 % färre båtar än senaste år. Under statistikperioden levererade de företag som deltar i Finnboats statistikföring 4832 st båtar i Finland.

Importörer och tillverkare har inom januari-juni till försäljningsnätet levererat 4438 båtar (-9,7 %) i storleksklassen under 6 meter, 343 båtar (- 9,4 %) i storleksklassen 6-8 meter och 35 båtar (- 10,2 %) i storleksklassen 8-10 meter. I den största kategorin d.v.s. båtar i storleksklassen över 10 meter levererades 16 st båtar
(- 31 %).

Ovan nämnda siffror omfattar inte segelbåtar. I januari-juli registrerades 29 nya segelbåtar (- 40 %).

Båtexporten

Värdet av den finländska båtindustrins export (tullstatistik) steg under januari-maj med 19,8 % och uppgick till 69,4 milj. euro. Norge och Sverige är fortfarande de största exportländerna.
Totalexporten antalsmässigt steg med 5,2 % under samma period. Enligt tullstatistiken exporterades i januari-maj totalt 4469 st båtar till 31 länder.

Båtexportens fem största länder i januari-maj var:

  milj. eur   st
1. Norge 23,9 (- 1,7 %) 1493
2. Sverige 22,0 (+ 23,6 %) 2192
3. Ryssland 6,4 (+ 18,3 %) 297
4. Hong Kong 3,5   5
5. Tyskland 3,3 (+ 36,6 %) 84

Båtimporten

I januari-maj 2014 importerades värdemässigt mest båtar från Storbritannien (3,4 milj. eur, 9 st). Som nästa följer Polen (1,49 milj. eur, 124 st) samt USA (1,15 milj. eur, 67 st). Totalt importerades under januari-maj båtar till ett värde av 13,7 milj. euro (- 28,4 %).

Utombordarna

Statistik över partileveranserna av utombordare finns tillhanda för perioden januari-juni 2014. Totalt levererades via finländska importörer 22164 motorer (Finland+exporten). Detta betyder en minskning på 10,8 % jämfört med samma period under senaste år. Till hemlandet levererades 10335 motorer (- 12,3 %).

Båtindustrins och -handelns omsättning år 2013 var ca 460,7 milj. euro (moms 0 %), uppmätt enligt omsättningen hos Finnboats medlemsföretag. Industrins exportandel (båtar och utrustning) härav var ca 176,1 milj. euro.

Tilläggsuppgifter:

Verkställande direktör Jouko Huju
tel. 040-5509310,
Båtbranschens Centralförbund Finnboat rf
Göksgränd 8 A 47
00500 Helsingfors
www.finnboat.fi

Upp