Sök efter produkter och tjänster

06.02.2015

BÅTBRANSCHENS ORGANISATIONER UNDERTECKNADE ETT SAMARBETSAVTAL

Båtbranschens Centralförbund Finnboat rf, Segling och Båtsport i Finland rf, Håll Skärgården Ren rf och Finlands Sjöräddningssällskap rf har idag 6.2.2015 undertecknat ett samarbetsavtal.

Tjänsteutbudet och informationsfunktionerna har ur båtfolkets synpunkt varit utspridda och organisationerna vill genom tätare samarbete försäkra sig om att båtfararen inte behöver öda onödig tid på att söka efter information om båtlivets olika delområden.

Samarbetet berör i initialskedet informationsmässiga helheter speciellt inom följande delområden:

En helhetsutveckling av båt- och sjölivet mot bättre miljömedvetenhet och ansvarskännande
En allmän utveckling av båtlivet
Utvecklingen av båtlivets säkerhet
Förbättring av båtlivsfärdigheter
Exponering av klubbverksamheten och dess tjänster
Förbättring av båtlivets offentliga image
Presentation av organisationernas verksamhet för de egna målgrupperna
Båtfolkets och båtbranschens intressebevakning.

Som instrument kommer man att använda sig av alla organisationers nätsidor (finnboat.fi, uiva.fi, suomiveneilee.fi, spv.fi, pidasaaristosiistina.fi och meripelastus.fi) samt organisationernas Facebook-sidor och en var organisations egna publikationer såsom Finnboat News, Roope-lehti, Meripelastaja samt Nautic-tidskriften.

Via dessa instrument vill man nå möjligast många båtfarare och försäkra sig om att de får all information de behöver om sin hobby.

Organisationerna vill också intensifiera sitt samarbete angående branschens intressebevakning och föra en klart vidare diskussion om gemensamma ställningstaganden.

Verksamheten startar i en mera omfattande form under våren.

Tilläggsuppgifter:
verkst.dir. Jouko Huju
Båtbranschens Centralförbund Finnboat
040 5509310

styrelseordf. Samuli Salanterä
Segling och Båtsport i Finland rf
044 5055005

verkst.dir. Jari Piirainen
Finlands Sjöräddningssällskap
040 5862006

generalsekr. Aija Kaski
Håll Skärgården Ren rf
040 528 7145

Upp