Sök efter produkter och tjänster

06.02.2015

BÅTEXPORTEN VÄXER KRAFTIGT, SVERIGE OCH NORGE FORTFARANDE FRÄMSTA EXPORTMARKNADER. DEN INHEMSKA FÖRSÄLJNINGEN SJÖNK MED 5 %. BRASCHEN TOTALA OMSÄTTNING STEG MED

46 % av Finnboats medlemskår uppskattar att omsättningen stiger år 2015 och 22 % avser att öka personalen. Totalomsättningen år 2014 för Finnboats medlemskår (moms 0 %, beräknad enligt tillverknings- och importpriser) var 460 milj. euro, vilket betyder en ökning på 3 % jämfört med året innan.

Den inhemska båtförsäljningen

Den inhemska båthandels omsättning sjönk 5 % jämfört med året innan och stannade på 98,8 milj. euro. För småbåtar och motorbåtar ser den antalsmässiga situationen enligt partileveransstatistiken ut som följande:

     
båtar under 6 m 6460 st (-4,7 %)
6-8 m 551 st (-1,1 %)
8-10 m 50 st (-13,8 %)
över 10 m 22 st (-24,1 %)

Statistiken berör de som deltar i Finnboats statistikföring över små- och motorbåtar.

Totalförsäljningen av segelbåtar i Finland (över 20 fot) stannade på 23 båtar, vilket är
42 % mindre än år 2013. Importbåtarna dominerar fortfarande segelbåtsmarknaden och deras andel är över 95 %. Mest såldes båtar i storleksklassen 34-40 fot.

Båtexporten

Exportfaktureringens värde år 2014 var enligt uppgifter från företagen 175,7 milj. euro, vilket betyder en förändring på +17,4 % jämfört med år 2013. Exportens andel av båtindustrins totalproduktion steg en aning under år 2014 och var 70,3 %. Segelbåtarnas andel av exportfaktureringen år 2014 var 37,9 %.

Tullstatistik över år 2014 finns tillgänglig endast över perioden januari-oktober och således finns inte ännu information för hela året över det antal båtar, som faktiskt passerat gränsen. Exportstatistiken för perioden januari-oktober ser ut som följande för de tio största exportländernas del:

Land st milj. euro  
Norge 2384 38,6 (+2,2 %)
Sverige 2741 31,3 (+8,0 %)
Antiqua & Barbuda 1 15,9  
Ryssland 470 11,4 (+5,4 %)
Malta 1 10,6  
Cayman-öarna 1 9,7  
Tyskland 194 4,9 (+5,4 %)
Hong Kong 6 3,5  
Mexiko 1 3,2  
Frankrike 62 3,1 (+11,2 %)

Med en export som uppgår till över en miljon euro under årets tio första månader finns ytterligare Storbritannien (2,7), Grönland (2,4), Schweiz (1,5) och Estland (1). Totalt hade det under den aktuella perioden exporterats 6505 båtar (+7,6 %) till 43 olika länder.

Båtimporten

Också tillhandsvarande tullstatistik över båtimporten gäller perioden januari-oktober. Enligt den uppgår båtimportens värde för nämnda period till 24,8 milj. euro (-45,8 %). Alla båtar som kostar under 840 euro har utelämnats ur denna statistik. Importstatistiken för de sex största marknadsområden för januari-oktober ser ut som följande:

Land st milj. euro  
Polen 187 3,9 (+104 %)
Storbritannien 14 3,6 (-55 %)
USA 135 2,3 (+67 %)
Frankrike 48 1,4 (-43 %)
Danmark 33 1,4 (+141 %)
Sverige 40 1,2 (-56 %)

Utombordsmotorernas partileveranser

Via de finländska importörerna levererades år 2014 totalt 32775 utombordsmotorer
(-13,7 %). Till hemlandet levererades av dessa 13569 (-12,6 %) motorer (de finländska importörerna exporterar fortfarande motorer till bl.a. Ryssland och Balticum). Inom storleksklassfördelningen har det inte skett stora förändringar. Den största storleksklassen är utombordsmotorer under 15 hk, vilkas andel av helheten är över
60 %.

Finnboat-medlemmarnas omsättning 2014 uppgick till totalt 460 milj.euro (moms 0 %) vilket betyder en tillväxt på +3 % jämfört med året innan (enligt tillverkar- och importörpriser).

  Hemlandet, milj. euro Exporten, milj.euro
Båtar 98,8 (-5,0 %) 175,7 (+17,4 %)
Motorer 46,8 (-1,5 %) 15,7 (-25,9 %)
Utrustning 71,1 (-5,6 %) 23,1 (-12,1 %)
Tjänster o.dyl. 28,2 (+30,0 %)    0,6 (-14,3 %)
Totalt 244,9 (-1,5 %) 215,1 (+8,7 %)

Utsikterna inom branschen för år 2015

Finnboat gjorde i januari en förfrågan bland sina medlemmar om planerna angående omsättningen och personalen år 2015.

Personalen år 2015
22 % av företagen uppskattade att personalen växer år 2015
7 % uppskattade att den minskar
71 % uppskattade att den hålls oförändrad.

Budgeteringen för år 2015
46 % av företagen uppskattade att omsättningen stiger år 2015
9 % uppskattade att den sjunker
45 % uppskattade att den hålls oförändrad.

I 19 % av företagen som svarat har man tillgripit permitteringar av personalen (22 % år 2013).

Tilläggsuppgifter:
vd Jouko Huju
, 040-550 9310)
Båtbranschens Centralförbund Finnboat rf
Göksgränd 8 A 47, 00500 Helsingfors
tel. 0207 669 340, fax 0207 669 346
www.finnboat.fi
@joukohuju

Upp