Sök efter produkter och tjänster

06.10.2015

Mässan Vene 16 Båt stöder Håll Skärgården Ren rf

Mässan Vene 16 Båt stöder Håll Skärgården Ren rf:s verksamhet genom att kraftigt lyfta fram föreningens verksamhet på mässan. Båtmässan vill vara med och samla in medel för ett nytt servicefartyg, då M/S Roope har blivit för liten. Båtmässan väljer årligen en förening, vars verksamhet den vill stöda. Håll Skärgården Ren rf är den första föreningen i tur.

"Håll Skärgården Ren rf:s verksamhet är mycket viktig och inverkar direkt på båtfolkets trivsel och naturens välbefinnande. Servicebåten verkar i Skärgårdshavet och har gjort ett gott jobb i många år, men nu är båten gammal och sliten samt alldeles för liten. De behövs absolut en större servicebåt i Skärgårdshavet", säger Håkan Löfgren vid Messukeskus, Helsingfors Mässcentrum. "Vi vill medverka till att medel för anskaffning av en ny båt sker effektivt. Skärgårdshavets renhet är särskilt viktigt för båtfolk, fiskare, utfärds- och sommarstugefolk.

Håll Skärgården Ren rf samlar in medel med kampanjen Fixa flottan, där privatpersoner och företag kan donera medel för anskaffning av en ny båt. Kampanjens insamlingsmål är 500 000 euro. Man kan delta i kampanjen genom www.pidasaaristosiistina.fi/sv/fixa_flottan samt också utmana vänner att delta i denna gemensamma sak. Man kan också stöda föreningen genom att via nätbutiken eller på den kommande båtmässan köpa Sälle-produkter. Viktigast vore ändå att alla de som uppskattar HSR rf:s tjänster och en ren havsmiljö ansluter sig till HSR rf.

"Håll Skärgården Ren rf har av tradition deltagit på Båtmässan, men under mässan Vene 16 Båt kommer föreningens verksamhet av vara synlig utöver på deras egen avdelning också i de allmänna lokalerna. Vi berättar om föreningens verksamhet också på nätsidorna och i klubbrevet före mässan. Båtmässan vill på detta sätt genom sitt eget agerande inverka på miljöfrågor. Med en liten insats kan man åstadkomma mycket, om antalet deltagare är många", säger Löfgren.

Mässan Vene 16 Båt ordnades 12-21.2.2015 i Messukeskus i Helsingfors. Mässan är det största evenemanget inom båtbranschen i norra Europa. Messukeskus ordnar mässan Vene 15 Båt på uppdrag av Finnboat rf. På mässan presenteras utöver nya båtar och produkter för båtliv också produkter i anslutning till stugliv, fiske och andra vattenaktiviteter. Mässan bjuder på underhållande program i Segelbåtshamnen, Nya vågen-området och jätteakvariet Rapala 3D. Mässan har varje år omkring 70 000 besökare. Mer information om mässan www.venemessut.fi #venemessut

Håll Skärgården Ren rf är en 1969 grundad riksomfattande miljöorganisation för båtfolk och dem som rör sig till sjöss. Föreningen är verksam i skärgårds- och kustområdena samt i Insjöfinland. Föreningen har cirka 13 000 medlemmar. www.hallskargardenren.fi/forstasidan

Mer information: Messukeskus, informatör Teija Armanto, tel. 050 376 0804,

Upp