Sök efter produkter och tjänster

12.02.2016

Årets Båtlivsgärning 2015-pris till Håkan Löfgren

Veneilytoimittajat ry - Båtjournalisterna rf har tilldelat försäljningschef Håkan Löfgren priset Årets Båtlivsgärning 2015.

Håkan Löfgren har varit i tjänst hos Finlands Mässa fr.o.m. år 1994 och svarat för VENE BÅT-mässans förverkligande. VENE 16 BÅT-mässan blir hans sista arbetsuppgift innan pensioneringen.

En omfattande och till sitt utbud en mångsidig båtmässa av internationell standard utgör en rikedom och förmån för alla båtfarare. Båtmässan utgör ett enastående tillfälle för den båt- och båtlivsintresserade att bekanta sig med branschens produktutbud, förbättra de egna kunskaperna och färdigheterna samt att inspireras av den mångsidiga och mångfacetterade båtlivshobbyn.

Löfgrens aktivitet, seghet och underhandlingsförmåga har stått i nyckelposition då båtmässan har lyckligt förverkligats under ekonomiskt utmanande år. Därvid har Löfgren genom sin oprutliga arbetsinsats medverkat till att den till båtmässan mitt i vintern strömmande publiken får uppleva ett evenemang, som utandas en skön sommarförväntan och som ger ett välkommet språngbräde till den följande båtsäsongen.

Årets Båtlivsgärning utdelas årligen till en person, en förening, ett företag, en sak eller ett evenemang som sporrar båtfararna till en god båtlivskultur och ett flytande samspel, förbättrar sjösäkerheten och befrämjar båtlivet. Priset Årets Båtlivsgärning utdelades nu för 12:e gången. Sex förslag till pristagare inkom.

Veneilytoimittajat ry - Båtjournalisterna rf

Veneilytoimittajat ry - Båtjournalisterna rf är en år 1991 grundad förening för skrivande och fotograferande journalister, som behandlar båtliv och sjöfart. Till föreningen hör över 90 journalister och fotografer från hela Finland, som är intresserade av båtliv och yrkessjöfart. Nästan alla landsomfattande och lokala medier finns representerade, också branschens specialtidskrifter samt elektroniska media.

Upp