Sök efter produkter och tjänster

12.02.2016

Båtexport fortsätter att växa kraftigt

Exporten till Sverige växte nästan 50 %. Den inhemska euromässiga försäljningen sjönk 4,2 %, totalomsättningen däremot steg 6,4 %. Jämnt hälften av Finnboats medlemskår uppskattar att omsättningarna stiger år 2016 och 21 % av företagen kommer öka personalen. Finnboats medlemskårs totalomsättning (moms 0 %, beräknad enligt tillverknings- och importpriser) uppgick till 488,4 milj.euro år 2015.

Den inhemska båtförsäljningen

Båtregistreringarna växte antalsmässigt senaste år med 4,3 % och uppgick till 3685 registrerade båtar. Detta betyder en tillväxt tredje året i följd. Mest registrerades motorbåtar, vattenjetar registrerades 540 st samt 67 st RIB/uppblåsbara båtar. Euromässigt sjönk dock den inhemska båtförsäljningen med 14,9 %.

Den totala segelbåtsförsäljningen i Finland (över 20 fot) uppgick till 21 båtar, vilket är två båtar mindre än föregående år.

Försäljningen av småbåtar (roddbåtar och båtar under 4,5 m) sjönk med 23 % jämfört med föregående år.

Båtexporten

Exportfaktureringens värde år 2015 var enligt uppgifter från företagen 209,1 milj. euro, vilket betyder en förändring på +19 % jämfört med år 2014. Exportens andel av båtindustrins totalproduktion steg en aning under år 2015 och var ungefär 70 %. Segelbåtarnas andel av exportfaktureringen år 2015 var 41 %.

Tullstatistik över år 2015 finns tillgänglig endast över perioden januari-november och således finns inte ännu information för hela året över det antal båtar, som faktiskt passerat gränsen. Exportstatistiken för perioden januari-november ser ut som följande för de tio största exportländernas del:

Land st milj. euro  
Norge 3109 54,2 (+30,1 %)
Sverige 3401 50,4 (+48,3 %)
Malta 2 18,9 (+77,7 %)
Italien 3 15,9 (+1517,2 %)
Ryssland 278 9,9 (-17,8 %)
Tyskland 226 6,6 (+19,4 %)
Storbritannien 89 6,3 (+93,8 %)
Schweiz 78 2,7 (+78,0 %)
Frankrike 63 2,4 (-30,7 %)
Grönland 23 2,1 (-16,5 %)

Med en export som uppgår till över en miljon euro under den tidigare nämnda perioden finns ytterligare Estland, Holland och Lettland. Totalt hade det under den aktuella perioden exporterats 7716 båtar (+13,1 %) till 41 olika länder.

Båtimporten

Också tillhandsvarande tullstatistik över båtimporten gäller perioden januari-november. Enligt den uppgår båtimportens värde för nämnda period till 29,1 milj. euro (+10,3 %). Alla båtar som kostar under 840 euro har utelämnats ur denna statistik. Importstatistiken för de fem största länderna för januari-november ser ut som följande:

Land st milj. euro  
Polen 191 5,1 (+25,9 %)
Storbritannien 6 4,5 (+22,0 %)
Sverige 65 2,3 (+10,9 %)
USA 154 1,4 (-38,0 %)
Italien 1 0,6 (+9498 %)

Utombordsmotorernas partileveranser

Via de finländska importörerna levererades till återförsäljning totalt 23093 utombordsmotorer (-29,5 %). Till hemlandet levererades av dessa 11332 (-16,5 %) motorer. De finländska importörerna exporterar motorer till bl.a. Ryssland och Balticum. Inom storleksklassfördelningen har det inte skett stora förändringar. Den största storleksklassen är utombordsmotorer under 15 hk, vilkas andel av helheten är drygt ca 60 %.

Finnboats medlemsföretags omsättning 2015 i milj. euro (moms 0 %, enligt tillverkar- och importörpriser):

  Hemlandet, milj. euro Exporten, milj.euro
Båtar 84,0 (-14,9 %) 209,1 (+19,0 %)
Motorer 37,0 (-20,9 %) 12,8 (-18,4 %)
Utrustning 83,9 (+18,0 %) 30,5 (+23,1 %)
Tjänster o.dyl. 28,8 (+2,0 %) 2,3 (+318,3 %)
Totalt 233,7 (-4,6 %) 254,7 (+15,2 %)
HELA BRANSCHEN TOTALT 488,4 milj. euro (+6,38 %)

Utsikterna inom branschen för år 2016

Finnboat gjorde en förfrågan bland sina medlemmar om planerna angående omsättningen och personalen år 2016.

Personalen år 2016

21 % av företagen uppskattade att personalen växer år 2016 (22 % föregående år)
7 % uppskattade att den minskar (7 %)
72 % uppskattade att den hålls oförändrad (71 %).

Omsättningen år 2016

50 % av företagen uppskattade att omsättningen stiger (46 % föregående år)
9 % uppskattade att den sjunker (9 %)
41 % uppskattade att den hålls oförändrad (45 %).

I 14 % av företagen som svarat har man tillgripit permitteringar av personalen
(19 % föregående år).

Tilläggsuppgifter:

VD Jouko Huju

Båtbranschens Centralförbund Finnboat rf
Göksgränd 8 A 47, 00500 Helsingfors
tel. 0207 669 341, 040-550 9310
www.finnboat.fi
www.suomiveneilee.fi
www.export.finnboat.fi
@joukohuju

Upp