Sök efter produkter och tjänster

18.08.2016

HSK:s bryggor åter fyllda av båtar. Båtexporten växer så det knakar. Båtregistreringarna på fjolårsnivå.

Helsingfors Flytande Båtutställning arrangeras för 19:e gången hos HSK på Drumsö. Den i ordningen 39:e utställningen har igen fyllt bryggorna och landområdet med utställda båtar och produkter. 259 båtar visas, varav 20 st är segelbåtar. Utställarnas antal är totalt 124.

Registreringen av nya båtar i Finland på fjolårsnivå

Vi kan betrakta branschens helhet inom konsumenthandeln via båtar som skall registreras (över 20 hk, över 5,5 m). Enligt statistiken hade t.o.m. slutet av juli 3094 st båtar registrerats (-1,2 %). 22 nya segelbåtar har registrerats (2015; 12 st).

Då registreringsstatistiken granskas antalsmässigt per kommun (januari-juli 2016) är följande fem kommuner störst:

Helsingfors 281 st
Åbo 162
Esbo 130
Tammerfors 108
Borgå 92

Landskapsvis visar samma statistik, att Nyland är etta (27,3 %), Egentliga Finland tvåa (15,3 %) och Birkaland trea (8,6 %). Minst registrerades båtar i Kajanaland.

63 % av alla registrerade båtar var under 5,5 m.

Båtexporten

Värdet av den finländska båtindustrins export (tullstatistiken) steg i januari-maj 2016 hela 68 % jämfört med föregående år och var 125,1 milj. euro. De största exportländerna är fortfarande Sverige och Norge. Den antalsmässiga totalexporten steg under samma period 53 %. Enligt tullstatistiken exporterades i januari-maj 2016 totalt 6514 båtar.

De fem största båtexportländerna var i januari-maj:

1. Sverige 37,8 milj.(+31,2 %) och 3141 st
2. Norge 36,3 (+17,0 %) och 2838
3. Malta 30,9 och 2
4. Tyskland 3,4 (+23,0 %) och 173

5. Frankrike 2,9 (+110,0 %) och 120

Båtimporten

Även båtimporten växer starkt. Under statistikperioden januari-maj 2016 var tillväxten 84 %. Under denna tid importerades penningmässigt mest båtar från Polen (3,9 milj.euro, 107 st). Därefter följer USA (1,6 milj.euro, 171 st) samt Italien (1,1 milj.euro, 4 st). Totalt importerades under januari-maj 2016 båtar till ett värde av 29,4 milj.€ (+84,1 % jämfört med år 2015).

Utombordsmotorerna

I detta skede har vi utombordarstatistik på partihandelsnivå för perioden januari-juni. Totalt levererades via finländska importörer till återförsäljare 17 030 motorer (Finland + exporten). Detta betyder en minskning på 0,5 % jämfört med motsvarande period förra året. Till hemlandet levererades av dessa 8349 motorer (-5,6 %).

Båtindustrins och handelns totalomsättning år 2015 var ca 488 milj. euro
(moms 0 %) mätt med Finnboats medlemsföretags omsättning. Härav utgjorde industrins export (båtar och utrustning) ca 239,5 milj. euro.

Tilläggsuppgifter:
verkställande direktör Jouko Huju
040-550 9310,
Båtbranschens Centralförbund Finnboat rf
Göksgränd 8 A 47
00500 Helsingfors
www.finnboat.fi

Upp