Sök efter produkter och tjänster

03.10.2016

SJÖRÄDDNINGSSÄLLSKAPET ÄR PARTNER TILL MÄSSAN VENE 17 BÅT

Mässan Vene 17 Båt den 10-19 februari 2017 i Messukeskus gör Finlands Sjöräddningssällskap känt och stöder dess verksamhet. Sjöräddningssällskapet har nästa år verkat som hjälp och trygghet för båtfarare i 120 år. På båtmässan för sällskapet fram båtsäkerhet på många olika sätt, t.ex. genom att presentera medlemstjänsten Trossen och ordna räddningsuppvisningar på området Nya Vågen.

Jari Piirainen, verkställande direktör för Sjöräddningssällskapet, väntar sig mycket av samarbetet med båtmässan. "Det här är en verkligt fin möjlighet för oss att göra vår verksamhet känd och ge information om säkerheten till sjöss. Tillsammans med en organisation som Messukeskus har vi möjlighet att nå en betydligt större publik än vad vi någonsin skulle kunna på egen hand."

Finlands Sjöräddningssällskap har 130 räddningsbåtar med en besättning på totalt cirka 1 300 sjöräddare, som har jour via 57 medlemsföreningar runt om i Finland såväl längs kusten som på insjövattnen. I fjol skötte Sjöräddningssällskapets enheter allt som allt 1 648 uppdrag. Sällskapet har ett nära samarbete med räddningsmyndigheterna, såsom Gränsbevakningsväsendet och räddningsverken.

"Våra vanligaste uppdrag går till all lycka ut på att ge bogseringshjälp åt båtfarare då det inte föreligger någon egentlig fara. För det här behovet har vi utvecklat vår medlemstjänst Trossen. Genom att bli medlem i Trossen får du vid problem till sjöss hjälp utan avgift också då människors liv inte är i fara," säger Piirainen. "Varje uppdrag är sin egen historia och i samband med båtmässan för vi nu också fram de här historierna. Vi har som mål att få allt mer medlemmar i Trossen för att säkerställa ett skydd för den egna båten och samtidigt stödja vår verksamhet och därmed förbättra säkerheten för alla som färdas på vatten."

För att sjöräddarna ska kunna hjälpa, måste utrustningen vara i skick. Sjöräddningssällskapet skaffar i medeltal fyra nya båtar om året. Utöver utrustning satsar man på utbildning, så att kunskaperna och färdigheterna hos medlemmarna i hela besättningen hålls uppdaterade. Penningautomatföreningen ger det största stödet till Sjöräddningssällskapet med en andel på 60 %. Verksamheten finansieras dessutom regelbundet av olika organisationer såsom Jenny och Antti Wihuris fond. En betydande del av kostnaderna för verksamheten täcks med avgifterna för Trossen.

Frivillig sjöräddning är en hobby som passar nästan vem som helst. Några förhandskunskaper behövs inte, för Sjöräddningssällskapet utbildar själv medlemmarna av sina besättningar. Och det är verkligen inte fråga om en hobby enbart för män, av sjöräddarna är 20 % kvinnor.

Båtmässan väljer årligen en förening vars verksamhet den vill stödja. År 2016 valdes Håll Skärgården Ren rf och nu 2017 Finlands Sjöräddningssällskap rf.

Mässan Vene 17 Båt ordnas den 10-19 februari 2017 i Messukeskus i Helsingfors. Det är fråga om det största evenemanget inom båtbranschen i norra Europa. Messukeskus arrangerar mässan Vene Båt på uppdrag av Finnboat rf. På mässan presenteras utöver nya båtar och båtprodukter också produkter i anslutning till stugliv, fiske och andra vattensporter. Mässan bjuder på underhållande program i Segelbåtshamnen, området Nya Vågen och jätteakvariet Rapala 3D. Mässan har varje år omkring 70 000 besökare. Mer information om evenemanget www.venemessut.fi

  1. venemessut
Finlands Sjöräddningssällskap är en riksomfattande centralorganisation för frivilliga sjöräddningsföreningar. Finlands Sjöräddningssällskap räddar och bistår människor som råkat i sjönöd vid kusten och på insjövattnen samt främjar den allmänna båtsäkerheten. www.meripelastus.fi/sv/
  1. meripelastus
Närmare information Vene 17 Båt: Messukeskus, informatör Teija Armanto, tfn 050 376 0804, teija.armanto@messukeskus.com
Sjöräddningssällskapet: verkställande direktör Jari Piirainen, tfn 040 586 2006.

Upp