Sök efter produkter och tjänster

07.11.2016

EM Jarkko Pajusalo Finnboats ny verkställande direktör fr.o.m. 2.1.2017

Finnboats styrelse har utnämnt EM Jarkko Pajusalo (50) till ny verkställande direktör för Finnboat fr.o.m. 2.1.2017. Pajusalo har en gedigen företags- och organisationsbakgrund. Han har tjänstgjort bl.a. i UPM-Kymmenes USA-enhet och hos Outokumpu i Belgien. Han har också arbetat vid Finpro ry i Finland samt senast som affärsdirektör hos Fintra Ltd.

Jouko Huju, som lett Finnboats verksamhet i 21 år, går i pension 2.1.2017 från posten som verkställande direktör. Huju valdes vid förbundets höstmöte att leda förbundets styrelse år 2017 och han fortsätter även som styrelseordförande för Icomia, båtbranschens internationella takorganisation.

Finnboats styrelse år 2017:
Jouko Huju (ordf.)

Kim Tigerstedt (1:a viceordf.), Oy Maritim Ab 

Raimo Kielinen (2:a viceordf.), Oy Finn-Marin Ltd

Raimo Sonninen, Bella-Veneet Oy

Markku Hämäläinen, Brandt Group

Johan Carpelan, Oy Botnia Marin Ab

Anders Kurtén, Inhan Tehtaat Oy Ab

Ben Fagerström, Marino Oy Ab

Thomas Sarin, Ab Sarins Båtar Oy

Terho Liukkonen, Konekesko Oy

Joni Leeve, Leevene Oy

Marina Forsström, TG-Marin Oy Ab

Mikael Winqvist, AMT-Veneet Oy


Upp