Sök efter produkter och tjänster

09.02.2018

Årets Båtlivsgärning 2017 till Saimens segelföreningars utfärdshamnsamfund

Veneilytoimittajat ry - Båtjournalisterna rf har tilldelat Saimens segelföreningars utfärdshamnsamfund Årets Båtlivsgärning 2017. Med projektet har man lyckats sätta stopp för den betydande minskningen av Forststyrelsens nätverk av utfärdshamnar i Saimen samt skapat en verksamhets- och finansieringsmodell för upprätthållandet av utfärdshamnar.

Med Saimens segelföreningars föredömliga talkomodell, resurser och samarbete med Forststyrelsen har man möjliggjort upprätthållandet och utvecklingen av utfärdshamnarna, som betjänar alla båtfarare. Projektet är till sin omfattning mycket betydelsefullt för Saimens turistnäring, båtfararna och miljön. Senaste år ingick 11 hamnar och 14 segelföreningar i samarbetet.

Veneilytoimittajat ry - Båtjournalisterna rf anser att Saimens segelföreningars samarbete berörande utfärdshamnarna är ett hedervärt bevis på segelföreningars traditionella roll att gemensamt och uppmärksamt värna om båtlivsförutsättningarna.


Veneilytoimittajat ry - Båtjournalisterna rf är en år 1991 grundad förening för skrivande och fotograferande journalister, som behandlar båtliv och sjöfart. Till föreningen hör över 90 journalister och fotografer från hela Finland. Nästan alla landsomfattande och lokala medier finns representerade, också branschens specialtidskrifter samt elektroniska media.

Upp