Sök efter produkter och tjänster

11.06.2018

Det varma vädret medförde rusning i båtbutikerna - även exporten drar

Den varma majmånaden i Finland överraskade efter en försenad vår både båtfararna och båthandlarna, och den hetsiga leveranstakten i slutet av månaden återställde det man under början av året missat i leveransmängder. Båtexporten ligger ännu efter senaste års notering, men växande och även nya marknader kan skönjas.
Den exceptionella majmånaden värmde både de finländska båtfararna och båthandlarna. Leveransen av båtar hopade sig till slutet av maj då alla ville ha sina båtar samtidigt, både de som tack vare vädret blivit intresserade av att skaffa båt, de som under vintern redan beställt en ny båt samt de som hos båthandlarna vinterförvarat sina gamla båtar.

"Väderleken har en stor inverkan på speciellt handel med mindre båtar och för tillfället går affärerna bra. I antalet registreringar överskred man senaste år i slutet av maj och ifall leveranstakten fortsätter med denna frekvens är juni månads överskridning klart större", berättar verkställande direktör Jarkko Pajusalo från Båtbranschens Centralförbund Finnboat rf.

Även båtars registreringsstatistik förtäljer att maj var livligare än senaste år, men totalförsäljningen har överskridit senaste års nivå med endast en procent. Detta beror främst på det, att våren som startade några veckor försenad också fördröjde starten av båtleveranserna.

Nya marknadsområden för båtexporten

Även båtexporten ligger ännu efter senaste års notering, men enligt tillverkarna kan man skönja växande och nya marknader. Exportens värde under de tre första månaderna uppgick till 52,28 M euro, vilket är 6,32 % lägre än senaste år. Under januari-mars exporterades totalt 2673 båtar (3372 år 2017) och deras snittpris var 19 599 euro (16 551 euro år 2017). De största exportländerna är Sverige, Norge, Ryssland, Tyskland och Schweiz.

"Båtexporten är volymmässigt mindre än senaste år, med båtarnas medelpris är högre. Värdet av exporten steg mest till Schweiz och Ryssland, medan exportens värd sjönk på de två största exportmarknaderna Sverige och Norge", berättar Pajusalo.

De av Botnia Marin tillverkade Targa-båtarnas popularitet fortsätter jämn och viktiga exportmarknader är förutom hemmamarknaden Finland bl.a. Norge, Tyskland, USA och Japan. "Vi är verkligt nöjda med säsongen, försäljningen har i år stigit med tiotals procent. De nya produkterna intresserar och medför ett lyft för hela modellsortimentet. Vår största modell, Targa 46, säljer bra, liksom också den medelstora nyhetsmodellen Targa 27.2", gläds Johan Carpelan från Botnia Marin.

Finn-Marin Oy Ltd i Karleby tillverkar och säljer Finnmaster- och Grandezza-båtar och man är tillfreds med årets exportförsäljning. I Finnmaster-modellserien är de stora daycruisers samt Pilot-kajutbåtarna populära på exportmarknaderna. "Båtarna har sålt bra. Finnmasters starka marknader är förutom Finland speciellt Sverige och Norge. Under de senaste åren har Storbritannien blivit ett viktigt exportland och också försäljningen i Tyskland växer. De större Grandezza-båtarnas popularitet har förutom i Finland stigit speciellt i Sverige och Schweiz", berättar för sin del Martin Kortell från Finn-Marin.

Båtbranschen är också en betydande sysselsättare i Finland: direkt arbetar 3500 personer i företagen och sysselsättningseffekten inkluderar totalt 4000-600 personer. Exporten är ytterst betydelsefull för den finländska båtindustrin, ty dess andel av totalproduktionen var senaste år över 70 procent.

Finnboat Floating Show medför exponering för de finländska båtarna

Den till den internationella median riktade provkörningstillfället av finländska båtar, den i ordningen 25:e Finnboat Floating Show, satte på Skärgårdshavet före midsommaren fart på exporthandeln. 13 finländska båt- och utrustningstillverkare presenterade sina produkter och med fanns ett rekordantal nya båtar.

Båtarna bemannades av nästan 50 representanter för median från 22 olika länder. De mest långväga deltagarna kom från Förenta Staterna och Japan. Finnboat Floating Show, som sträcker sig över fyra dagar, är en del av Business Finlands program Boat Export Finland.

Publiken kan bekanta sig med de nya båtmodellerna under Helsingfors flytande båtutställning 16-19.8.2018.

Ytterligare information:
Båtbranschens Centralförbund Finnboat rf
verkställande direktör Jarkko Pajusalo
e-mail: , tel. +358 40 673 4032
Twitter: @jarkkopajusalo

www.suomiveneilee.fi
www.uiva.fi

Upp