Sök efter produkter och tjänster

16.08.2018

Vattenjetarnas popularitet stödde den inhemska båtmarknadens tillväxt

Registreringen av vattenjetar steg med nästan 50 procent, en liten nedgång i registreringen av motorbåtar.

Den enorma ökningen av vattenjetarnas popularitet drog den inhemska båtmarknaden till en sju procents tillväxt under början av året. Under de sju första månaderna registrerades drygt 900 vattenjetar, nästan 300 fler än senaste år.

Den positiva stämningen den varma sommaren fört med sig syns som fullsatta bryggor på Helsingfors Flytande båtutställning. På det slutsålda området presenterar sig över 150 utställare och 260 båtar.

Aluminiumbåtarnas popularitet består i Finland

Enligt registreringssatistikens favoriter är den ungefär fem meter långa pulpetbåten utrustade med en 30-60 hästkrafters utombordsmotor fortfarande finländarnas favorit. Andelen aluminiumbåtar av de registrerade utombordsmotorbåtarna är betydande. I båtregistret skall man registrera alla minst 5,5 meter långa eller med en motor på minst 15 kilowatt utrustade båtar.

"Finländska tillverkare tycks känna till båtfolkets behov, för av de 20 mest populära båtmodellerna är drygt hälften inhemska båtar med aluminiumskrov. Vi tror, att efter den varma sommaren intresset att röra sig till sjöss växer och båthandeln fortsätter livlig ännu i augusti och speciellt under Helsingfors Flytande båtutställning, där det visas ett rekordantal nya båtmodeller", berättar Båtbranschens Centralförbund Finnboats verkställande direktör Jarkko Pajusalo.

Den heta sommaren medförde en rusning, men registreringen av motorbåtar minskade lite.

Under början av året registrerades drygt 2200 motorbåtar och antalet stannade cirka fyra procent under förra årets notering.

"Det ser ut som om gränsen för båthandelns tillväxt kom emot då vårens värmebölja överraskade och båthandlarna helt enkelt inte kunde leverera flera båtar. Antalsmässigt överlåts den största delen nya båtar åt köparen under en relativt kort tidsperiod som sträcker sig från början av maj till midsommaren", begrundar Pajusalo.

För att jämna ut båtlivets och därmed intimt förknippade tjänsters såsom turistnäringens säsongväxlingar föreslår Pajusalo att man skall ändra på tidpunkterna för skolornas sommarlov. "Det är skäl att utreda en ny periodisering av skolornas sommarlov. Alla de instanser som berörs av lovens placering skall inkluderas i utredningen", säger Pajusalo.

Båtbranschen är en betydande sysselsättare i Finland: direkt arbetar 3500 personer i företagen och sysselsättningsinverkan är totalt 4000-6000 personer. Multiplikatoreffekterna är betydande också för skärgårdens och insjö-Finlands servicenäringar. Avvikande från de övriga nordiska länderna har Finland även en stark egen produktion, exportens andel av totalproduktionen var senaste år hela 73 procent.

Elmotorernas popularitet växer starkt

En detalj värd att notera på båtmarknaderna detta år är den extrema ökningen av elutombordsmotorernas popularitet. Under första halvåret levererade man drygt 5400 stycken, vilket är över 90 procent mera än under senaste år.

"Elmotorn har i mindre båtar blivit ett alternativ till den traditionella utombordsmotorn. Därtill börjar den eldrivna frontmotorn vara standardutrustning även i lite större båtar avsedda för spinnfiske", säger Pajusalo.

Exporten till Norden betydande

Den finländska båtindustrins mest betydande exportländer är fortfarande av Sverige och Norge. I januari-maj hade värdet av exporten sjunkit jämfört med senaste år, men statistiken innehåller ännu stora osäkerhetsfaktorer, för stora segelbåtar som byggs som långvariga projekt har ännu inte levererats under detta år.

"Baltics och Nautors leveranser av stora segelbåtar medför ett intressant tillskott till statistikföringen. Till exempel exporterades senaste år till Malta endast åtta båtar, men deras totalvärde uppgick till 72 miljoner euro", nämner Pajusalo.

Den inhemska marknaden

Den inhemska båtregistreringen växer. I registret upptogs under årets sju första månader 3208 båtar, sju procent mera än senaste år. En betydande förändring är den snabba tillväxten av vattenjetförsäljningen: 908 vattenjetar registrerades, nästa 50 procent mera än senaste år. Den största delen av de registrerade båtarna - 69 procent - är vanliga motorbåtar.

Försäljningen av segelbåtar är fortfarande oansenlig, men stadd i stark tillväxt jämfört med senaste år. Under de ju första månaderna registrerades 12 segelbåtar och motorseglare.

I registreringsstatistiken syns minst 5,5 meter långa eller med minst en 15 kilowatts motor utrustade segel- eller motorbåtar.

  1-7/2018 1-7/2017 Förändring
01 Motorbåt 2205 2 295 -4,0 %
02 Segelbåt 10 5 +100 %
03 Luftfylld båt/RIB 44 58 -23 %
04 Hydrokopter 2 3 -33%
05 Vattenjet 908 620 47 %
06 Motorseglare 2 - -
07 Luftkuddefarkost 1 5 -
08 Annan 36 26 -80 %
Totalt 3208 3 012 +7 %

Båtexporten

De mest betydande länderna för Finlands båtexport är Sverige och Norge, till vilka antalsmässigt 70 procent av båtexporten går.

Enligt preliminära uppgifter är båtexportens fem största länder i januari-maj:

  båtar Milj. € förändring %
1. Sverige 2956 40,1 -5,5
2. Norge 2029 33,1 0,8
3. Ryssland 415 5,9 86,8
4. Tyskland 134 3,5 -21,7
5. Frankrike 63 3,2 14,9

Exportländer på drygt en miljon euro är även Storbritannien, Danmark, Schweiz, Grönland och Grekland.

Under de fem första månaderna exporterades båtar till ett totalvärde av 106 miljoner euro. Båtexportens värde var 4,1 % mindre än noteringen under motsvarande period senaste år.

Importen av båtar och vattenjetar

De mest betydande importländer visavi segelbåtar var Storbritannien och Polen.
Vattenjetarnas internationella marknader befinner sig i stark tillväxt, vilket syns även i Finland såsom en tillväxt av såväl importen som exporten. Till Finland importeras vattenjetar främst från Mexiko, Japan och USA och de exporteras vidare från Finland till övriga EU-länder. Vattenjetarna medräknade sjönk båtimportens värde med 0,3 procent till 40,2 miljoner euro.
Båtimportens värde i januari-maj inklusive vattenjetar

  Båtar Milj. €
1 Mexiko 3408 25,4
2 Storbritannien 115 2,9
3 Polen 75 2,3
4 USA 744 2,3
5 Sverige 54 1,4

Utombordarna

Statistik över partileveranserna av utombordare finns tillhanda för perioden januari-juni. Totalt levererades via finländska importörer 15 835 utombordare, vilket ligger lite under nivån under motsvarande tidsperiod senaste år. Till hemlandet levererades av dessa 7 355 stycken (-15 %), 8 480 stycken (+1 %) exporterades.

Utöver traditionella utombordare har i januari-juni levererats 5415 elutombordsmotorer, vilket är 92,1 % mera än under motsvarande tidsperiod senaste år.

Tilläggsuppgifter för pressen
Båtbranchens Centralförbund Finnboat rf, verkställande direktör Jarkko Pajusalo
[HREF=mailto:(jarkko@finnboat.fi)jarkko@finnboat.fi], tel. 040 673 4032

Uiva-Flytande - Helsingfors Flytande båtutställning 16-19.8.2018
www.uiva.fi

Upp