Sök efter produkter och tjänster

19.12.2018

Anders Kurtén styrelseordförande för Båtbranschens Centralförbund, Jouko Huju hedersmedlem

Till ny styrelseordförande för Båtbranschens Centralförbund Finnboat rf har valts Anders Kurtén, produktutvecklingschef för Inhan Tehtaat Oy Ab som tillverkar Buster-Yamarin- och Cross-båtar. Han efterträder Jouko Huju som överlämnar uppdraget vid årsskiftet och som kallats till hedersmedlem för Finnboat som erkänsla för hans 21 år långa exemplariska arbete som förbundets verkställande direktör samt 14 års förtjänstfulla arbetsinsats i branschens internationella takorganisation ICOMIA:s styrelse.

Jouko Hujus roll och den finländska båtindustrins synlighet har varit internationellt betydande, för Huju verkade i fyra år som ICOMIA:s ordförande.

I Finland är båtbranschen även en betydande sysselsättare: i branschens företag arbetar direkt 3500 personer och sysselsättningsinverkan är totalt 4000-6000 personer. Avvikande från de övriga nordiska länderna har Finland en stark egen produktion, exportens andel av totalproduktionen uppgick senaste år till hela 73 procent.

Som Finnboats 1. viceordförande fortsätter komponent- och tillbehörsleverantör Oy Maritim Ab:s verkställande direktör Kim Tigerstedt. Till 2. viceordförande valdes AMT-Veneet Oy:s verkställande direktör Mikael Winqvist. Företaget tillverkar båtar i Kontiolahti.

Övriga styrelsemedlemmar är Johan Carpelan (Oy Botnia Marin Ab), Ben Fagerström (Oy Marino Ab), Markku Hämäläinen (Oy Otto Brandt Ab), Kim Koskinen (Vetus Oy), Joni Leeve (Leevene Oy), Terho Liukkonen (Suvi-Veneet Oy), Jari Löfroos (Finnmaster Boats Oy), Risto Paronen (Lahden Bike Marine Oy), Juha Pulli (Nordec Nautic Oy), Thomas Sarin (Ab Sarins Båtar Oy), Jani Snell (Juha Snell Oy) och Raimo Sonninen (Bella-Veneet Oy).

Till ordförande för Finlands Båtindustriförening har valts Mikael Winqvist. Som ordförande för Båtbranschens Komponentleverantörer rf fortsätter Kim Koskinen. Ordförande för Marinhandlarna-föreningen år 2019 är Juha Pulli och som ordförande för Båtbranschens Varvs- och serviceförening år 2019 fortsätter Joni Leeve.

Tilläggsuppgifter:
verkställande direktör Jarkko Pajusalo

Båtbranschens Centralförbund Finnboat rf
Göksgränd 8 A 47, 0500 Helsingfors
tel. 0207 669 341, 040 673 4032
www.finnboat.fi
www.suomiveneilee.fi
www.export.finnboat.fi
@jarkkopajusalo

Upp