17.02.2019

VENE 19 BÅT-MÄSSAN STÄRKTE SIN STÄLLNING

Den internationella mässan Vene 19 Båt stärkte sin ställning som Nordeuropas största båtevenemang. Båtmässan lockade över 65 200 besökare på tio dagar. På mässan gjordes många affärer och besökarna gav mässan högt betyg. Sammanlagt 302 utställare deltog i mässan, som hade en utställningsareal om 26 854 kvadratmeter. Antalet besökare på evenemanget ökade något, och utställningens areal växte med 6 procent från året innan.

På båtmässan presenterades mer än 500 båtar. Seppo Vesterinen, som ansvarar för försäljningen av Aquador hos Bella-Veneet Oy, är belåten med båtförsäljningen. "För ett år sedan sålde vi väldigt många båtar och i år låg försäljningen på samma nivå. I år har vi sålt särskilt medelstora och stora båtar på vår avdelning", berättar Vesterinen. "Båtmässan är ett mycket viktigt årligt säljevenemang för vårt företag."

Henri Jokinen, VD för Astrum Vene Oy, är inne på samma linje. "Vi är mycket nöjda. Vi har sålt sammanlagt tio stora båtar av modellerna Grandezza, Sargo och Arronet på mässan. Den dyraste kostade 470 000 euro. Båtförsäljningen på Vene Båt-mässan piggnade till i fjol och var lika livlig också i år. Det fanns många köpvilliga besökare på mässan. Kunderna vet mer om produkterna eftersom informationen om båtarna finns på webben. Samtidigt blir mässan allt viktigare. Potentiella köpare vill gå in i båten och uppleva den innan de fattar sitt köpbeslut", konstaterar Jokinen. "På mässan fick vi många kontakter som kan leda till affärer ännu efter utställningen."

Försäljningen av båttillbehör och -utrustning på Maritims avdelning fördubblades från fjolåret. "Båtägarna verka rusta upp inför den kommande båtsäsongen och de vill satsa särskilt på trivsel och säkerhet. Många vill också sköta om sin båt", konstaterar Kim Tigerstedt, VD för Oy Maritim Ab. "Vi har sålt produkter av alla slag, men räddningsvästar, trimplan, kylskåp och polermaskiner har gått åt särskilt bra."

91 procent av besökarna är nöjda med båtmässan

Lite över hälften av besökarna på båtmässan kom från huvudstadsregionen. Enligt besökarundersökningen som gjordes av Kantar TNS bidrog båtmässan till att öka båtfebern hos var fjärde besökare. Totalt 39 procent av besökarna meddelade att de fattar sina köpbeslut med stöd av information som de fått eller jämförelser som de gjort på mässan. Över hälften av besökarna (54 %) kom till mässan för att köpa. Den mest intressanta produkthelheten på mässan var motorbåtar, som intresserade 61 procent av besökarna. Båtutrustning och -tillbehör intresserade 40 procent och fiske 28 procent av dem som besvarade besökarenkäten. Sammanlagt 301 besökare på båtmässan besvarade Kantar TNS:s besökarenkät.

Vene 19 Båt-mässan ordnades 8-17.2.2019 i Messukeskus i Helsingfors. Messukeskus ordnar årligen Nordeuropas största båtevenemang på uppdrag av Båtbranschens Centralförbund Finnboat r.f. I år lyfte Vene 19 Båt-mässan fram Baltic Sea Action Groups verksamhet. Mässans huvudpartner är Mercedes-Benz. Vene 20 Båt-mässan ordnas 7-16.2.2020 i Messukeskus i Helsingfors.

Mer information: informatör Teija Armanto, tfn 050 376 0804,

  1. venemessut www.venemessut.fi
Foton från båtmässan: meddukeskus.mediabank.fi