Sök efter produkter och tjänster

24.05.2019

Båttestevenemanget blev en succé

Den stora båttestdagen som arrangerades för första gången, visade sig vara en framgång. Vid evenemanget Suomiveneilee.fi på Drumsö i Helsingfors kunde man provköra hela 43 olika båtar och under två dagar deltog nästan 1200 personer i över 500 provkörningar.

"Flera olika människotyper infann sig: både människor som stod i beråd att skaffa en båt och potentiella nya båtfarare, som ville försäkra sig om att båtlivet är deras hobby", berättar försäljnings- och utvecklingschef Janne Mäkelä för Bella-Veneet Oy i Kuopio.

Enligt Mäkelä hade tillfället också en klar kommersiell inverkan: båtförsäljarna runt om i Finland fick redan under de följande dagarna nya kunder, som hade deltagit i testevenemanget.

Det finns en efterfrågan för provkörningstillfället

"Testevenemanget har potential. Även om publikevenemangens popularitet fortfarande verkar avta så hade vi bra med båtlivsintresserat folk under de båda provkörningsdagarna", bekräftar AMT-Veneet Oy:s verkställande direktör Mikael Winqvist.

Enligt Winqvist sökte cirka hälften av dem som deltog i testevenemanget mycket exakt information om och en körupplevelse av de båtmodeller de provkörde. Den andra hälften ville bekanta sig med båtlivet och komma ut för njuta av skärgårdsnaturen utanför Helsingfors.

"Det var också syftet med evenemanget: att befrämja båtlivet och få nytt folk att tända på hobbyn", konstaterar Winqvist.

Ajola Yachts Antti Saarisalo, som var skeppare på segelbåten Beneteau Oceanis 38.1 under evenemanget, berättar att även den sportiga stora långfärdssegelbåten var konstant fullt bemannad under de två dagarna.

"Det var nästa perfekt väder och alla som var ute och seglade var nöjda. För en seglare skulle det så klart ha kunnat vara mera vind, men endast ett leg var så vindfattigt att vi måste köra motor. Flera besättningar som var ute och seglade planerade att skaffa en segelbåt", berättar Saarisalo.

Tre stora båtevenemang

De största evenemangen för båtlivsmänniskor och proffs är Helsingfors Flytande båtutställningen i augusti och Vene Båt-mässan i februari. Testevenemanget, där man kan prova 23 olika tillverkares båtar var en alldeles ny möjlighet i Finland.

"Provkörningstillfället var rätt typ av evenemang, vid rätt tidpunkt. På plats fanns både de som var intresserade av båtlivet och de som drömde om det, samt aktiva båtfarare, för ingen annanstans kan man under en kort tidsrymd provköra ett dylikt båtsortiment", konstaterar Båtbranschens Centralförbund Finnboats verkställande direktör Jarkko Pajusalo.

Utöver branschorganisationen Finnboat och Marinhandlarna rf möjliggjordes evenemanget 16-17.5.2019 av båtlivsintressenternas centralorganisation Segling och Båtliv i Finland rf, Vene Båt-mässan, Mercury Marine, Håll Skärgården Ren rf, båttillbehörsbutikerna Maritim och Vetus samt över 20 finländska båttillverkare, -försäljare och -importörer.

Även företagen vid Båtbyggarvägen på Drumsö hade en viktig roll, för de arrangerade samtidigt sin gemensamma öppning av båtsäsongen. Drumsö Båtbyggarväg utgör den största koncentrationen av båtbranschföretag, där man finner ett stort urval tjänster allt från reparationsvarv till båttillbehörsbutiker.

Tilläggsuppgifter om båtbranschen:
VD Jarkko Pajusalo
Båtbranschens Centralförbund Finnboat rf
[HREF:mailto(jarkko@finnboat.fi)jarkko@finnboat.fi]
040 673 4032

Upp