Sök efter produkter och tjänster

15.08.2019

De små motorbåtarna lyfter båthandeln

Båtlivets popularitet fortsätter att öka: under inledningen av året växte vattenfarkosternas nyregistreringar med åtta procent jämfört med året innan. De små motorbåtarna stod för lyftet, registreringen av dem ökade med hela 14 procent. Också största delen av de över 280 båtarna, som finns på Helsingfors flytande båtutställning som öppnar på torsdagen, utgörs av de populär små motorbåtarna. Båtexporten växte med nästan 10 % jämfört med fjolåret.

Enligt Båtbranschens Centralförbund Finnboats verkställande direktör Jarkko Pajusalo satte den stabilt varma våren fart på båthandeln och den aktiva försäljningstiden började tidigare än senaste år. Olika vattenfarkoster registrerades i januari-juli totalt 3459 stycken, 251 fler än under motsvarande tid senaste år.

"Båtlivet har stärkt sin position som finländarnas hobby och speciellt har de små under 5,5 meter långa motorbåtarnas försäljning ökat. Småbåtar tillverkade av t.ex. Suvi och Terhi ökar starkt", berättare Pajusalo.

Suvi från S:t Michel var under inledningen av året Finlands fjärde populäraste motorbåtsmärke och dess registreringar ökade 21 med procent, Terhi från Rimito kom på plats 6 och registreringsantalet växte med 25 procent. Av de populäraste båtmärken är Kuopiobaserade Bellas nya Falcon med aluminiumskrov den som ökat mest med 107 stycken registreringar.

Registreringsstatistikens tätplatser togs i vanlig ordning av Buster (407) stycken) och Yamarin (344 stycken). Totalt ökade motorbåtarnas registrering med 7 procent. I båtregistret upptas båtar som är minst 5,5 meter långa eller är utrustade med en minst 15 kilowatts motor.

Den mångsidiga lilla pulpetbåten är finländarnas favorit

Av de under inledningen av året registrerade motorbåtarna var 87 procent (2051 stycken) under 7 meter långa. Listan över de populäraste motorbåtarna domineras starkt av inhemska tillverkare: den populäraste importbåten är ryska Volzhanka, som i januari-juli registrerades i 24 exemplar.

"Den finländska båtindustrin känner väl till de nordiska marknaderna, varvid den viktigaste båttypen är en pulpetbåt för mångsidigt bruk. Detta märks också på Helsingfors Flytande båtutställning, för vid bryggorna ligger mest 5-6 meter långa utombordsmotorbåtar, som lämpar sig för utfärder, fiske, vattensporter och som pendelbåt för sommarstugan", berättar Pajusalo.

Över 9 meter långa båtar registrerades drygt hundra stycken. De populäraste stora långfärdsbåtarna var Grandezza, Targa, Nimbus, Sargo och Nord Star, vilkas sammanlagda registreringsantal uppgick till 60 stycken.

Även handeln med nya segelbåtar blev klart livligare och det registrerades 21 stycken över 5,5 meter långa segelbåtar - nästan dubbelt så många som senaste år. Den våldsamma stegringen i försäljningen av vattenjetar bröts, men växte dock ännu med åtta procent (982 vattenjetar, +74 stycken jämfört med inledningen av fjolåret). Senaste år var tillväxten nästan 300 stycken.

Små utombordsmotorer sålde bra

Enligt partileveransstatistiken för utombordsmotorer sålde speciell små motorer bra. Av de till Finland i januari-juni levererade utombordsmotorerna hade 79 procent en effekt på högsta 60 hästkrafter. Stora, drygt 200 hästkrafters utombordsmotorer utgör cirka tre procent av hela marknaden.

"Tack vare de omväxlande insjöområdena, 168 000 sjöar och den vida skärgården utgör Finland en marknad för de små motorerna och båtlivet är hela folkets hobby", tolkar Pajusalo.

Elmotorernas popularitet växte snabbt växande popularitet har nu brutits, men deras popularitet är fortfarande stor. I januari-juni levererades 5390 stycken elmotorer, ungefär lika många som ett år tidigare.

Enligt partileveransstatistiken levererades 7385 stycken utombordsmotorer med förbränningsteknik till hemlandet, 30 motorer mer än senaste år motsvarande tid. Totalt levererades 17 723 utombordsmotorer (+11 %) via finländska importörer, varav 10 338 motorer gick på export.

Båtexporten växte med nästan 10 %

För Finlands båtexport står i detta skede till vårt förfogande tullstatistiken för januari-maj. Exporten under årets fem första månader växte jämfört med motsvarande period i fjol med 9,4 procent. De viktigaste exportländerna var Sverige, Norge, Tyskland och Ryssland.

Exportens totalvärde var 113,4 miljoner euro, nästan 10 miljoner euro mer än under motsvarande tid senaste år. Antalsmässigt exporterade 6572 båtar, nästan 500 mera än ett år tidigare.

Sveriges och Norges betydelse för båtexporten är ytterst stor, de var de viktigaste exportländerna både antals- och euromässigt. Värdet på exporten till Sverige var 37 miljoner euro och man exporterade drygt 3000 båtar. Till Norge exporterades 2110 båtar till ett totalvärde av 34 miljoner euro. Exporten till Sverige sjönk med nästan 8 procent, exporten till Norge steg med 3 procent.

Till det tredje största exportlandet steg Ryssland förbi Tyskland, och dit exporterades 161 båtar till ett totalvärde på 8,7 miljoner euro. Exportens värde steg från fjolåret med drygt fem miljoner euro. Exporten till Ryssland växte med nästan 20 procents fart och antalsmässigt var tillväxten ännu snabbare (685 båtar, 7 miljoner euro).

De stora segelbåtarnas andel av exporten är drygt 10 miljoner euro. De dyraste båtarna var en till Tyskland levererad båt för 4,2 miljoner euro och en till Schweiz levererad segelbåt värd 3,4 miljoner euro.

Båtexporten 1¬5/2019

  Land milj. € st
1 Sverige 36,94 3022
2 Norge 34,07 2110
3 Tyskland 8,66 161
4 Ryssland 6,98 685
4 Schweiz 6,34 43
6 Storbritannien 3,54 76
7 Danmark 2,88 36
8 Frankrike 2,27 42
9 Grönland 1,97 13
10 Nederländerna 1,90 33

Båtimporten

Båtimportens värde var 41,9 miljoner euro, tillväxten jämfört med fjolåret var 1,4 miljoner euro eller 3,5 procent. Av importens värde utgörs 2/3 av vattenjetar importerade från Mexiko, som tullas i Finland och exporteras vidare till andra EU-länder.

De viktigaste importländerna då det gäller egentliga båtar var Polen, vars importvärde ökade med nästan 60 procent (3,6 miljoner euro och 154 stycken), och Frankrike vars importvärde 7-faldigades från motsvarande tid senaste år (importen 2,8 miljoner euro och 62 stycken). Från Polen importerade man både små och stora utombordsmotorbåtar samt tämligen stora motorbåtar med inombordsmotorer och inumotorer. Importen från Frankrike utgjorde till största delen av båtar med inombordsmotorer och inumotorer.

Till de betydande importländerna skara steg även Ryssland med i huvudsak småbåtar i aluminium; värdet av importen nästan 100-faldigades till 1,5 miljoner euro.

Båtimporten 1-5/2019

  Land milj. € st
1 Mexiko 28,4 3724
2 Polen 3,6 154
3 Frankrike 2,8 113
4 Ryssland 1,5 62
5 USA 1,3 291

Tilläggsuppgifter:
Verkställande direktör Jarkko Pajusalo
Båtbranschens Centralförbund Finnboat rf
tel. 040 673 4032

Upp