Sök efter produkter och tjänster

29.11.2019

Kim Koskinen styrelseordförande för Båtbranschens Centralförbund Finnboat

Vetus Oy:s country manager Kim Koskinen har valts till ny styrelseordförande för Båtbranschens Centralförbund Finnboat rf.

Koskinen har från och med år 2002 verkat inom båtbranschen, först i tjänst hos Vator Oy och från och med år 2009 hos Vetus Oy. Koskinen har varit aktivt med i Finnboats verksamhet från och med år 2009 och verkat länge i styrelsen för Båtbranschens Komponentleverantörer rf och i Finnboats styrelse.

Som Finnboats 1:a viceordförande fortsätter Oy Maritim Ab:s verkställande direktör Kim Tigerstedt och 2:a viceordförande AMT-Veneet Oy:s verkställande direktör Mikael Winqvist.

Övriga styrelsemedlemmar är Johan Carpelan (Targa båtar / Oy Botnia Marin Ab), Ben Fagerström (Oy Marino Ab), Markku Hämäläinen (Oy Otto Brandt Ab), Anders Kurtén (Oy Baltic Yachts Ab), Joni Leeve (Leevene Oy), Terho Liukkonen (Suvi-Veneet Oy), Jari Löfroos (Finnmaster Boats Oy), Risto Paronen (Lahden Bike Marine Oy), Juha Pulli (Nordec Nautic Oy), Thomas Sarin (Sargo båtar / Ab Sarins Båtar Oy), Jani Snell (Faster-båtar / Juha Snell Oy) och Juha Väyrynen (Bella, Flipper, Aquador och Falcon båtar / Bella-Veneet Oy).

Ordförande för Finlands Båtindustriförening är Mikael Winqvist, som ordförande för Båtbranschens Komponentleverantörer rf fortsätter Kim Koskinen, ordförande för Marinhandlarna-föreningen år 2020 är Juha Pulli och som ordförande för Båtbranschens Varvs- och serviceförening år 2020 fortsätter Joni Leeve.

I Finland är båtbranschen även en betydande sysselsättare: i branschens företag arbetar direkt 3500 personer och sysselsättningsinverkan är totalt 4000-6000 personer. Avvikande från de övriga nordiska länderna har Finland en stark egen produktion, exportens andel av totalproduktionen uppgick senaste år till hela 76 procent.

Upp