Sök efter produkter och tjänster

16.02.2020

VENE 20 BÅT -MÄSSAN VAR LIVLIGARE ÄN UNDER TIDIGARE ÅR

Båtar och båtliv intresserar nu mer än tidigare. Båtmässans besökarantal ökade med 8,7 procent, vilket är den största procentuella ökningen i Båtmässans adertonåriga historia. Vene 20 Båt hade 70 900 besökare intresserade av båtliv. Mässan arrangerades 7-16.2.2020 i Messukeskus i Helsingfors.

"Sjösättning är nu mera konkret än under tidigare år. Det är lätt att göra anskaffningar när båtsäsongen är närmare än någonsin. Den förväntade långa båtsäsongen ökar populariteten av båtliv", tror Vene Båt-mässans uppdragsgivare Båtbranschens Centralförbund Finnboat rf:s verkställande direktör Jarkko Pajusalo . " Båtmässan har utvecklats mycket under åren. Mässan erbjuder nu upplevelser åt en bredare målgrupp och formatet har förändrats väl. Båtmässan lockar nya människor till båtliv och erbjöd nu mera program än tidigare."

Verkställande direktör Mikael Winqvist från AMT -båtar Ab berättar att båtmässan i år varit kommersiellt bättre än förra året. "En toppmässa för oss. Vi har gjort mera affärer och offerter än förra året. AMT 165 BR, som premiärvisades på mässan och valdes till mässans öppna motorbåt, intresserade besökare mycket, men också andra modeller var av intresse.

På mässan sker båtförsäljningen direkt till kunder, men det är också mycket viktigt att kunna träffa internationella och andra samarbetspartners på mässan. Ingen annanstans är alla modeller så väl representerade", säger Winqvist. "I år har vi träffat många kunder på mässan som sålt sin gamla båt eller haft en paus på några år i båtlivet. Det känns som om människor vill spendera mer tid på sina stugor och med att åka båt i Finland. Intresset för båtliv och båtar verkar öka."

I år satsade Ajola Yachts mera på båtmässan och presenterade två Beneteau segelbåtar och två mindre segelbåtar i stället för en segelbåt. "Vårt deltagande i båtmässan ökar märkbart märkeskännedomen och förstärker vårt brand", säger Ajola Yachts verkställande direktör Antti Saarisalo. "Vårt deltagande fick mycket positiv feedback och vi nådde nya seglare som vill köpa nya segelbåtar istället för begagnade. Intresset för dagsseglatser verkar också öka. Jag rekommenderar gärna att andra segelbåtsföretag också deltar i mässan så vi kan öka intresset för segling och få mera utbud för seglare på mässan."

Besökarna var nöjdare än tidigare och gjorde anskaffningar

Kantar utförde en enkät bland besökarna och intervjuade 300 personer. Enligt undersökningen hade mässan mera motorbåtsägare än tidigare bland besökarna. 46% av de som svarade sade sig vara motorbåtsägare; förra året var siffran 38%. De följande stora grupperna var stugbåtsägare 23%, fiskare 18% och seglare 18%. 75% av besökarna sade sig äga en båt. Av största intresse var motorbåtarna, båtutrustning och -tillbehör samt båtkläder och -skor. Intresset för alla dessa hade stigit märkbart, över sex procent. 74% sade att båmässan påverkar deras framtida anskaffningar; förra året var siffran 63%.

96% var nöjda med evenemanget och 92 % sade att de kommer till mässan också nästa år.

Nord-Europas största båtevenemang

Vene 20 Båt-mässan arrangerades 7-16.2 i Messukeskus i Helsingfors. Messukeskus arrangerade båtmässan på uppdrag av Båtbranschens Centralförbund Finnboat rf. Evenemangets samarbetspartners var Mercedes-Benz och #VÅRTHAV-kampanjen. I år poängterades miljöansvar och speciellt havens renlighet poängterades i år starkare än tidigare. Mera program om att börja båtliv fanns också på mässan. Mässans fiskeriområde har också vuxit varje år och det har blivit en viktig samlingspunkt för fiskare.

Vene 21 Båt-mässan arrangeras 12-21.2.2021 i Messukeskus i Helsingfors.

www.venemessut.fi

  1. venemessut 

Upp