12.06.2020

NY UPPLAGA AV BÅTLIVETS ABC

Båtbranschens Centralförbund Finnboat rf har gett ut en ny upplaga av den populära guiden BÅTLIVETS ABC. I den har man strävat till att i kompakt form på 48 sidor ge nybörjaren de grundkunskaper han behöver om båtlivet och om att röra sig till sjöss - inte heller den erfarna sjöbjörnen tar skada av en snabb repetition.

Finnboat har publicerat Veneilyn Aapinen/Båtlivets ABC åren 1973-1975 och på nytt från år 1983. Båtlivets ABC utgör en del av Finnboats mångsidiga engagemang för att befrämja båtlivet och sjösäkerheten. Bokens fortsatta popularitet utvisar, att det är fråga om ett mycket effektivt litet faktaverk som alldeles uppenbart uppfyller ett uttalat behov hos båtfolket. Nu har det tryckts totalt 770.500 exemplar av den finsk- språkiga boken och 125.000 svenskspråkiga böcker.

Av Finnboat får man Båtlivets ABC genom att lämna beställning på Finnboats hemsida www.finnboat.fi. Man kan också trycka den för sig själv på sidan www.suomiveneilee.fi