Sök efter produkter och tjänster

13.08.2020

Den inhemska turismens popularitet medförde en gynnsam injektion för båtlivet

Stuglivet och den inhemska turismen har medfört en gynnsam injektion också för båtbranschen: under inledningen av år 2020 har det registrerats 22 procent flera båtar jämfört med samma tid året innan. I registreringar under hela senaste år kom man upp till nästan 4000 vattenfarkoster, då det fram till slutet av juli registrerats redan 4200 olika båtar.

"Tillväxten på drygt 20 procent förklaras med att människorna inte rest utan sommaren har tillbringats i Finland. Det är icke typisk att man fortfarande gör affärer, då den hetaste säsongen för Finlands båthandel vanligen upphör vid midsommaren", berättar Mikael Winqvist, verkställande direktör för AMT-veneet i Kontiolahti och ordförande för Finlands Båtindustriförening.

Enligt Jarkko Pajusalo, verkställande direktör för Båtbranschens Centralförbund Finnboat, är finländarnas basbåt fortfarande en tämligen liten, utombordarförsedd pulpetbåt för allround-bruk. Av de nästan 2900 registrerade motorbåtarna är nästan 90 procent under sju meters båtar, vilka typiskt används för utfärder, fiske, vattensporter samt som sommarstugans förbindelsebåt.

Båtbranschen presenterar sig på den Flytande båtutställningen på Drumsö, som öppnar på torsdagen och fortsätter under hela veckoslutet. Vid de förnyade bryggorna och på landmontrarna förevisas över 250 båtar från jolle till jakt. På det rymliga utställningsområdet finns också ett heltäckande utbud av utrustning, tillbehör, tjänster och vattensportutrustning.

AMT:s inhemska försäljning steg med 70 procent

Topplaceringarna inom registreringsstatistiken innehas av bekanta inhemska märken. De populäraste motorbåtsmärkena under årets inledning var Buster, Yamarin, Silver, Suvi, Terhi, Faster, AMT och Falcon.

I Traficoms båtregister upptas minst 5,5 meter långa segel- och motorbåtar samt vattenfarkoster som är utrustade med över 20 hästkrafters motor.

"Hos oss växte den inhemska försäljningen med 70 procent och vi tog marknadsandelar tack vare att vi planerade och kom ut på marknaden med nya modeller just i den populäraste 5-6 meters storleksklassen", berättar Winqvist.

Även försäljningen av vattenjetar fortsatte att växa. Det registrerades under inledningen av året drygt 1200 stycken av dessa; tillväxten från senaste år är 26 procent. Som etta hölls Sea-Doo med nästan tusen enheter, medan det registrerades 180 Yamaha-vattenjetar.

Men ifall den inhemska turismen, stug- och båtlivet har gagnats av förändringen coronaepidemin har förorsakat, har exporten i motsvarande mån lidit. Däremot har båtimporten enligt tullstatistiken i praktiken hållits oförändrad.

"Coronan har besvärat branschens anskaffningar, för leveranskedjorna är globala. Den har även inverkat på båtexporten: exportens värde sjönk med 4,9 procent. Exporten till Norge minskade under våren med hela 27 procent, med exporten till Sverige växte med 9 procent", berättar Pajusalo.

Båtexportens helhetssituation kan bättre gestaltas senare på hösten, för nu finns endast statistiken för januari-maj tillhanda.

"Även i Sverige och Norge, de viktigaste exportländerna för Finlands båtindustri, har båthandeln förlöpt bra. Men i båda länderna har den dyra kronan minskat importen och även där har de lokala båtförråden först sålts tomma. Hos AMT-veneet har den lama exporten lett till det, att försäljningens totaltillväxt trots den väl fungerande inhemska handeln stannat vid fem procent", säger Winqvist.

Försäljningen av stora begagnade långfärdsbåtar är mycket livlig

Under inledningen av året har det registrerats 17 nya segelbåtar, då det senaste år vid samma tidpunkt fanns i registret redan 21 nya segelbåtar. De populäraste märken är franska Beneteau och tyska Hanse.

Båtlivsboomen har alltså inte ännu nått handeln med de stora båtar som tillverkas på beställning, men försäljningen av begagnade långfärdsbåtar har däremot varit ytterst livlig. Den goda åtgången har gällt både äldre båtar, med vilka man fördelaktigt kan inleda hobbyn, samt dyrare beboeliga båtar.

Samuli Leisti på Blue Ocean, Finlands största förmedlare av begagnade båtar, berättar att innevarande år kommer att bli alla tiders livligaste år i företagets historia. Hittills har Blue Ocean sålt cirka 50 segelbåtar och totalt 80 långfärdsbåtar, då man under hela senaste år sålde 67 båtar. Fram till årets slut kommer man att stanna vid en försäljning på hundra båtar.

"Det mest glädjande detta år har varit den starka tillväxten av antalet nya båtmänniskor. Många har en båtlivsbakgrund i en motorbåt typ Buster och som första långfärdsbåt har man skaffat en begagnad båt i storleksklassen tio meter", berättar Leisti.

De båtar som Blue Ocean förmedlat har ett medelpris i klassen 80 000 euro, alltså klart högre än begagnade båtar som finns på nätets försäljningssajter.

Elmotorernas popularitet fortsätter att öka

Försäljningen av utombordsmotorer växte med fyra procent under januari-juni. Alldeles annorlunda tillväxtsiffror såg vi bland elmotorerna: speciellt försäljningen av elutombordsmotorer som används på mindre båtar växte med en femtedel och försäljningen av elfrontmotorer, som spinnfiskarna använder, fördubblades

"Spinnfisket stigande popularitet avspeglas i frontmotorerna. De vanliga elutombordarna däremot ersätter förbränningsmotorerna i mindre båtar", uppskattar Pajusalo.

Tilläggsuppgifter:
Jarkko Pajusalo, Båtbranschens Centralförbund Finnboat rf, 040 673 4032‬
Mikael Winqvist, AMT-veneet Oy, ‭040 545 6252‬‬‬
Samuli Leisti, Blue Ocean Oy, 040 746 0958
www.uiva.fi

Upp