Sök efter produkter och tjänster

19.08.2020

Uiva 2020 Flytande satte fart på sensommarens båthandel

Ett soligt och varmt väder gynnade Uiva 2020 Flytande-båtutställningen, som senaste veckoslut arrangerades på Drumsö i Helsingfors. Totalantalet besökare i år översteg 10 000 personer. Antalet sjönk enligt förväntningarna något, men de som var på plats var där i akt och mening och båthandeln förlöpte väl. Den exceptionella tiden medförde flera utmaningar för arrangemangen, men som helhet var man nöjd med utställningen.

"Kommersiellt var årets Flytande verkligt bra. Det förväntade totalantalet besökare var något mindre än förra året och det var tydligt, att de som endast kommer för att titta på båtar och trivas under utställningen hade stannat hemma. Däremot var de verkliga köparna i farten", gläder sig utställningsarrangören, Båtbranschens Centralförbund Finnboat rf:s verkställande direktör Jarkko Pajusalo.

Flytande arrangerades som vanligt i sin helhet utomhus: på HSK:s bryggor och klubbhamnens område kunde man tryggt bekanta sig med båtarna och båtarna besöktes endast i eget sällskap.

Undantagssituationen förorsakade tilläggsåtgärder för arrangemangen, men övervakningen på området fungerade och utställningsgästerna uppträdde enligt givna direktiv. Avvikande från normalsituationen samlade man in bl.a. kontaktuppgifterna för alla som besökte utställningen, för att vid en eventuell exponering kunna nå alla som varit på området.

"Människorna följde verkligt fint instruktionerna: man höll avståndet och man använde den handdesinfektion, de ansiktsmasker och skyddshandskar som erbjöds. En stor del av besökarna förstod också behovet av att samla in besökarnas kontaktuppgifter för en eventuell exponering. Vi hade hela tiden koll på antalet personer som befann sig på området och man överskred inte det utsatta personantalet", fortsätter Pajusalo.

Båthandeln löpte bra

Båthandeln har denna säsong löpt mycket bra och båtlivets popularitet samt tillväxten inom båthandeln ser ut fortsätta ännu länge.

"Vi hade mindre besökare än tidigare, men alla besökare var verkligen intresserade av båtar och båtliv. Bland besökare fanns även flera som skulle skaffa sin första båt och vars första erfarenheter av att röra sig till sjöss införskaffats t.ex. med en vattenjet. Man gjorde affärer från den ena ytterligheten till de andra, med båtar i alla storlekar och våra återförsäljare var verkligt nöjda. Många vill ha sin båt ännu till denna säsong, säsongen fortsätter alltså - och båtlivets popularitet ser ut att fortsätta även nästa sommar", konstaterade Janne Mäkelä från Bella-Veneet Oy.

"Säsongen ser ut att fortsätta längre och människorna har verkligen funnit båtlivet och Finlands fina båtlivsmål denna sommar. Den lilla svackan i besökarantalet störde inte, för i år var utställningsgästerna seriöst ute för att köpa eller byta båt. För nästa vår har vi redan mera förhandsbeställningar än vi hade för denna vår. Speciellt har drygt 26 fots båtar sålts bra i förskott", berättar för sin del Erkan Fere, verkställande direktör för Bike & Boat World.

Fisket intresserar

Fiskeintresset har också ökat sin popularitet parallellt med naturturismen och stuglivet, och det syntes även på fiskebåtsbryggorna.

"Utställningsgästerna gjorde ivrigt provkörningar och språkade med utställarna. Vi hade långa diskussioner med många och besökarna var verkligt intresserade och sökte information och idéer för utrustningen av den egna båten" berättar Kalastajan kanavas Jyri Kuusisalo.

Stor efterfrågan på tjänster

För alla besökare är inte anskaffningen eller bytet av båt aktuellt och det fanns även en stor efterfrågan på ett brett sortiment utrustning och tjänster som hänför sig till båtlivet. På Båthotellet i Ingå var man under Flytande båtutställningen nöjda över efterfrågan på vinteruppläggning.

"Vi fick en hel del offertförfrågningar på varm hyllförvaring inklusive säsongservice av motorbåtar. Detta är mycket aktuellt för i och med att den nya hallen blir färdig i september kan vi nu ta in nya kunder till det tidigare slutsålda Båthotellet", sade Kristian Räme från Båthotellet i Ingå.

Följande Uiva Flytande arrangeras i augusti 2021. Båtbranschens nästa storevenemang i Finland är Vene 21 Båt i februari, som arrangeras 12-21.2.2021 i Helsingfors mässcentrum.

Upp