Sök efter produkter och tjänster

12.02.2021

CORONAÅRET ÖKADE EFTERFRÅGAN PÅ SPECIELLT SMÅ MOTORBÅTAR

Finlands båtbransch hade både nytta och besvär av coronan. Efter vårens plötsliga stopp har slutåret präglats av en stark tillväxt: företagens omsättning steg med 11 procent och även båtexporten, som under början av året led stort, uppnådde en tillväxt under årets senare hälft. Båtbranschen sysselsätter i Finland cirka 3500 personer och Finnboats medlemsföretags omsättning överstiger 600 miljoner euro.

"Den inhemska turismens och stuglivets popularitet lyfte handeln med motorbåtar under 7 meter till tvåsiffriga tillväxtnoteringar", berättar Jarkko Pajusalo, verkställande direktör för Båtbranschens Centralförbund Finnboat.

Den internationella handeln upplevde en global nedgång, men leveranskedjorna kom igen igång under årets andra hälft. Årsexporten i sin helhet stannade dock lite på minus. Enligt tullens förhandsstatistik sjönk värdet av exporten med 3 % och under januari-november 2020 exporterades från Finland båtar till ett värde av 245 miljoner euro. Drygt 10 000 båtar exporterades till totalt 37 länder. Värdet av båtbranschens exportfakturering som företagen rapporterar steg under hela året till 319 miljoner euro, varav båtexportens andel var 273 miljoner euro.

De viktigaste exportmarknaderna utgörs fortfarande av våra västliga grannar Sverige och Norge. Värdet av exporten till Sverige vände redan till en tillväxt på 31 % och till den marknaden exporterades i januari-november nästan 5000 båtar. Nedgången i exporten till Norge under början av året planade ut under slutet av året, men värdet av exporten under januari-november stannade ändå 7 % på minussidan.

Exporten av lyxjakter

Exportframgångarna för tillverkarna av lyxjakter i Österbotten fortsätter. Storbritannien med två segelbåtar och totalvärde 28 miljoner euro behöll sin position som den största exportmarknaden i januari-november 2020. På andra plats kom Italien med fyra segelbåtar till ett värde av 13 miljoner euro. Malta klättrade tillbaka upp på tredje plats i segelbåtarnas exportmarknadsstatistik i och med leveransen av en båt värd 5 miljoner euro.

Båtregistreringarna i hemlandet steg med 19 %

Den inhemska båthandeln upplevde ett totalstopp under våren 2020 på grund av coronan och coronarestriktionerna. Hela året präglades dock av en stark tillväxt då registreringsmängden av båtar steg med 19 procent. Nästa 5000 nya vattenfarkoster registrerades senaste år och de starkaste tillväxtsiffrorna såg man bland motorbåtar under 7 meter och vattenjetar. I båtregistret som upprätthålls av Traficom skall båtar över 5,5 meter eller båtar utrustade med en motor över 20 hk registreras. Den partileveransstatistik som Finnboats medlemmar rapportera täcker även andra än registreringsskyldiga båtar och enligt partileveransstatistiken steg leveranserna av motor- och småbåtar på högst 5,5 meter med 4 % under år 2020.

Alldeles motsvarande statistik över handeln med andrahandsbåtar står inte att få, men enligt båtregistret som Traficom upprätthåller växte ägarbyten av båtar med över 30 %. Detta stöds även av de åsikter om handelns tillväxt som de Finnboat-företag som sysslar med båtförmedling har. Leveranstiderna för större båtar är långa, vilket är en delorsak till att deras nyregistreringar inte växte under år 2020. Den ökade inhemska efterfrågan ledde till en kraftig 30 % tillväxt inom handeln med begagnade båtar.

Utombordsmotorerna fortfarande populära

Partileveransstatistiken som Finnboats medlemskår rapporterar berättar om de små utombordsbåtarnas popularitet: Av de utombordsmotorer som säljs i Finland är nästan 80 procent på högst 60 hästkrafter, men långtidstrenden är att de små utombordsmotorernas leveransmängder minskar. Däremot fortsätter för roddbåtar ämnade elutombordsmotorernas popularitet att växa och partileveranserna av dem steg med 26 % till 6530 stycken under år 2020. Partileveranserna av elektriska frontmotorer som spinnfiskarna uppskattar växte med hela 92 % till 2130 stycken.

År 2020 levererades till Finland 10019 stycken förbränningsutombordsmotorer och tillväxten fanns inom segmentet 75 kW/100 hästkrafters motorer. Den ökade populariteten av större utombordsmotorer syns i ökningen av totalförsäljningens värde.

Importen av vattenfarkoster vände neråt

Till Finland importerades senaste år mest vattenfarkoster från Mexiko. Värdet av importen från Mexiko sjönk 30 % och av nästan 3500 stycken var i praktiken alla vattenjetar. Av dem förtullades största delen till EU-området via Finland och exporterades vidare till övriga Europa, medan lite drygt tusen jetar stannade till försäljning i Finland.

Den övriga importen av ca 5000 stycken var i huvudsak småbåtar. Största importlandet var Polen, där importens värde växte med 27 % (9,4 miljoner euro, 282 st).

Exportstatistik över de 10 största länderna i januari-november 2020:

  M€ st Tillväxt-%
Sverige 72 4987 31 %
Norge 45,6 2755 -7 %
Storbritannien 36,9 136 -1 %
Tyskland 15,2 436 33 %
Italien 13,4 6 9 %
Ryssland 11 848 19 %
Frankrike 5,9 76 44 %
Malta 5,3 3  
Nederländerna 4,4 123 62 %
Schweiz 4,3 59 -51 %

Hela exporten 245 10513 -3 %

Importstatistik över de 5 största länderna i januari-november 2020:

  M€ st Tillväxt-%
Mexiko 28,1 3464 -30 %
Polen 9,4 282 27 %
Storbritannien 4,4 340 780 %
USA 2,6 482 30 %
Sverige 2,1 299 5 %
       
Hela importen 53,4 8805 -21 %

Företagens omsättning

Finnboats medlemsföretags omsättning 2020 i milj.euro (moms 0 %, enligt tillverkar- och importörpriser):

  FINLAND EXPORTEN
Båtar 127 (+26 %) 273 (+17 %)
Utrustning 62 (-5 %) 19 (0 %)

(inkl. bl.a. råmaterial och projektleveranser)
Motorer 83 (+4 %) 21 (-10 %)
Tjänster o.dyl. 43 (-10 %)    5 (+274 %)
Totalt 314 (+7 %) 319 (+15 %)

HELA BRANSCHEN TOTALT: 633 milj.euro (+11 %)

Båtbranschen konjunkturbarometer förutser att den snabbaste tillväxten bryts

Finnboat har på traditionellt sätt gjort en förfrågan bland sina medlemmar om planerna angående omsättningen och personalen år 2021. Båtbranschens konjunkturbarometer för år 2021 förutser positiva utsikter, men att den starkaste tillväxten bryts. Man uppskattar att omsättningen stiger i 49 procent av företagen och 44 procent tror att den hålls oförändrad.

Man förväntar sig att sysselsättningen hålls på en bra nivå. 67 % av företagen uppskattar att personalens storlek hålls oförändrad och 31 % uppskattar att personalen växer under år 2021. I endast 2 % av företagen uppskattar man att personalen minskar.

Personalen år 2021

31 % av företagen uppskattade att personalen växer (19 % föregående år)

2 % uppskattade att den minskar (1 %)

67 % uppskattade att den hålls oförändrad (80 %)

Omsättningen år 2021

49 % av företagen uppskattade att omsättningen stiger (48 % föregående år)

7 % uppskattade att den sjunker (9 %)

44 % uppskattade att den hålls oförändrad (43 %).

I 19 % av de 145 företag som svarat på barometern har man år 2020 tillgripit permitteringar av personalen (7 % föregående år), vilket berättar om de utmaningar coronan och coronarestriktionerna medförde våren 2020.

Tilläggsuppgifter:

verkställande direktör Jarkko Pajusalo

Båtbranschens Centralförbund Finnboat rf
Göksgränd 8 A 47, 00500 Helsingfors
tel. 040-673 4032
www.finnboat.fi
www.suomiveneilee.fi
www.export.finnboat.fi
www.uiva.fi
@jarkkopajusalo

Upp