Sök efter produkter och tjänster

Båt-programmet 2007-2011

Bättre båtar och tjänster

Tekes Båt-programmet sporrade branschens företag att utveckla sina affärsverksamheter och att tillämpa all tillgänglig kompetens. Programmets resultat för konsumenterna är erbjudanden om ännu bättre båtar och tjänster. I Båt-programmet utnyttjades kompetensen hos och samarbete mellan branschföretag, underleverantörer, forskningsinstitut och högskolor. VTT fungerade som koordinator för programmet tillsammans med Båtbranschens Centralförbund Finnboat rf.

44 företagsprojekt och 31 offentliga forskningsprojekt har ingått i programmet. Programmets totala finansiering var 22,2 miljoner euro, av vilket Tekes andel var 11,9 miljoner och den återstående delen har varit företagens och forskningsaktörernas egna satsningar.

Slutrapport och årspublikationer

Slutrapport: Båt-programmet 2007-2011 -bättre båtar och tjänster (PDF 6925 kb)

Årspublikation 2010 (PDF 2564 kb)
Årspublikation 2009 (PDF 2790 kb)
Årspublikation 2008 (PDF 1575 kb)

Video 2012 (YouTube)

Upp