Sök efter produkter och tjänster

Kontaktinfo

Båtbranschens Centralförbund Finnboat rf
Göksgränd 8 A 47
FI-00500 HELSINGFORS
FINLAND
www.finnboat.fi


fornamn@finnboat.fi

Verkställande Direktör

Jarkko Pajusalo
tel. +358-40-673 4032

Kontorassistent

Tiina Krooks
tel. +358-40-708 9876