Finnboat

METS Amsterdam – maailman suurin alan ammattilaisille suunnattu tarvikenäyttely – järjestetään 15.-17.11.2022.Vuoden 2021 näyttelyssä oli koronasta huolimatta 12000 kävijää 44 eri maasta, lehdistöä paikalla oli 106 henkilöä. Näyttelyynhän pääsevät sisälle ainoastaan alan ammattilaiset, eli se on puhtaasti B2B-tapahtuma, johon todellakin kannattaa panostaa.

Finnboatilla on METSissä perinteisesti yhteisosasto, Finnish National Pavilion, ja näyttelyn Early Bird -hinta yhteisosastolle on voimassa 1.3.2022 asti.Ilmoittautuminen vuoden 2022 yhteisosastolle tehdään osoitteessa https://www.metstrade.com/exhibiting/participation-rates/? josta näkyvät myös paikanvuokrat ja rekisteröintimaksut.

Muistakaa myös, että METS-messuihin voi anoa vientitukea Business Finlandilta ja tuki myönnetään, jos vähintään neljä yritystä osallistuu tapahtumaan. Kaikki pk-yritykset ovat tukikelpoisia, eikä yritysten tarvitse olla Finnboatin yhteisosastolla. Tuki pitää hakea ennen näyttelyn alkua.

Jotta pystyisimme parhaimmin hahmottamaan Finnboatin yhteisosastoon osallistuvien yritysten määrän ja yhteisosaston koon, pyydämme ilmoittamaan osallistumisestanne myös jarkko@finnboat.fi

METS-messujen aikana pyrimme järjestämään yhteisen ”Suomi-illan”, jonne kutsumme tärkeimpiä sidosryhmiä sekä kansainvälistä alan lehdistöä.

Palautetta ja ilmoittautumisia odotellen,

Lena Mickelsson-Ouru

Suomi