Finnboat

A1-Venevakuutus on uusiin A1-Venerahoituksella rahoitettuihin veneisiin liitettävä kattava ja edullinen
kaskovakuutus.
Vakuutus korvaa ennalta arvaamattomat ulkoapäin aiheutuneet äkilliset vahingot (esim. karilleajo), sekä
palo-, varkaus- ja ilkivallan aiheuttamat vahingot. Vakuutus ei korvaa lukitsemattomista tiloista tehtyjä
venevarusteiden varkauksia sekä teknisiä vikoja. A1-Venevakuutuksen tarjoaa Veritas Keskinäinen Vahin-kovakuutusyhtiö.
Anna A1-Venevakuutus asiakkaallesi Veritaksen Venevakuutusta koskeva tuoteseloste. Lisätietoja saat
myös osoitteesta www.veritas.fi.
A1-Venevakuutuksen hinnat
Kuukausittainen vakuutusmaksu on 0,14% veneen käyvästä arvosta sopimuksen alkamisajankohtana.
Veneen käypä arvo voi olla korkeintaan 100 000 euroa.
Vakutuusmaksu maksetaan kätevästi kuukausittain osamaksuerien yhteydessä. Hinta säilyy samana koko
sopimuskauden ajan, kuitenkin enintään 60 kk.
Omavastuu kaikissa vahingoissa 250 euroa.
Toimintaohje
A1-Venevakuutuksesta ei tarvitse tehdä erillistä vakuutushakemusta. Rahoitushakemukseen merkitään
kohteen tarkat tiedot sekä vakuutuksesta tarvittavat tiedot. Osamaksusopimukseen merkitään vakuutus,
vakuutusmaksu/kk ja tarkat yksilöintitiedot veneestä ja moottorista sekä lisäksi veneen luovutuspäivä.
A1-Materiaalitilaukset
A1-Venerahoitus materiaalia voit tilata

Suomi