Finnboat

Finnboatin jäsenistölle Varsinais-Suomeen

Laatu (ISO 9001)- ja ympäristöjärjestelmien (ISO 14001) rakentaminen ja käyttöönotto

Hyvät jäsenet,

Finnboatin Uudenmaan jäsenistön keskuudessa toteutettiin vuosina 2001-2003 ensimmäinen laatu- ja ympäristöjärjestelmäkoulutus. Ensimmäiset mukana olleista kymmenestä yrityksestä ovat juuri saaneet ISO 9001 sertifioinnin.

Tätä projektia jatketaan nyt siten, että Varsinais-Suomen TE-Keskus on hyväksynyt toteutettavaksi venealan yrityksille suunnatun laatu- ja ympäristöjärjestelmien kehittämishankkeen.

Hankkeen tavoitteena on aikaansaada mukaan tuleville yrityksille standardien SFS-ISO 9001 ja SFS-ISO 14001 vaatimukset täyttävät laatu- ja ympäristöjärjestelmät.

Hankkeeseen voi osallistua 10 varsinais-suomalaista venealan yritystä.

Hankkeen aikatauluksi on suunniteltu 12 kuukautta ja aloitus tapahtuu syksyn 2003 aikana. Aloituksen edellytyksenä on 10 yrityksen sitoutuminen hankkeeseen. Jos Varsinais-Suomesta ei löydy riittävän monta yritystä voimme vielä neuvotella siitä, että kaksi mukana olevista tulee muulta alueelta.

Projekti toteutetaan kaikille mukana oleville yrityksille yhteisinä koulutuspäivinä, joita on 12 tilaisuutta, kukin puoli päivää kerrallaan. Koulutustilaisuudet tullaan pitämään Turun talousalueella.

Lisäksi projektiin sisältyy yrityskohtaista järjestelmän rakentamisen ohjaamista 6 konsultointipäivän panoksen verran hankkeen kestoaikana. Koulutuksesta ja konsultoinnista vastaa Melti Oy. Jos yrityskohtaisesti ilmenee tarve suurempaan konsultointiapuun, on siihen mahdollisuus hakea TE-Keskuksen erikseen tukemia jatkopäiviä.

Yrityksen kustannukset muodostuvat TE-Keskukselle maksettavasta osallistumismaksusta, jonka suuruus on 1650 EUR netto. (varsinaisista kustannuksista TE-Keskus maksaa lähes 70%). Lisäksi on tietysti huomioitava oman henkilöstön osallistumisen aihe-uttamat kustannukset ja jonkin verran matkakustannuksia esimerkiksi koulutustilaisuuksiin.

Venealan Keskusliitto Finnboat ry toteutti vastaavan hankkeen Uudellamaalla 2001-2003. Mukana olleet yritykset olivat tyytyväisiä hankkeen toteuttamiseen ja sen seurauksena ensimmäiset laatujärjestelmän viralliset sertifioinnit on suoritettu. Melti Oy oli toteuttamassa myös tätä projektia.

Mukaan voivat ”jatkoluokalle” lähteä myös ne varsinais-suomalaiset yritykset, jotka haluavat jatkaa edellistä projektia.

Soita ja kysy lisätietoa Melti Oy (Risto Salonen 0400-455953 tai Petri Merisaari 040-7094750).

Voit ilmoittautua mukaan vapaamuotoiselle maililla tai faxilla mutta viimeistään 15.9.2003 mennessä. Ilmoittautumiset Finnboatiin (fax 09-69621611).

Parhain terveisin

Venealan Keskusliitto Finnboat ry

Jouko Huju

Suomi