Finnboat

Hyvät Venealan Osatoimittajat ry:n jäsenet,

Tarjoamme Venealan Osatoimittajille mahdollisuutta, jota Suomen Veneteollisuusyhdistys on jo muutaman vuoden ajan hyödyntänyt eli ollut mukana Finnairin Blue Wings-lehden loppuvuoden numerossa useampien sivujen yhteisilmoituksella. Tällä ilmoituksella on sekä tuettu alkuvuoden näyttelytoimintaa mutta yhtälailla pidetty venealan toimijoiden nimet esillä sellaisessa foorumissa, jossa oikeasti on ostovoimaa. Blue Wings ei ole varmaankaan edullisin media eikä sen käyttö sovellu tehokkaasti kaikille. Lehti no 8/03 on jaossa kaikissa Finnairin koneissa joulukuun 2003 ja tammikuun 2004. Lehden painos on 90.000 kpl.
Olemme rakentaneet ilmoitukset siten, että teema ja graafinen lay-out on toistuva ja sivut on jaettu kolmeen osaan, joita osia yritykset voivat varata kukin tarpeensa mukaan. Olemme faxitse toimittaneet mallin aikaisemmista toteutuksista. Ilmoitukset voivat olla suomen tai englanninkielisiä.

Projekti voidaan osatoimittajien kohdalla toteuttaa mikäli vähintään kolme yri-tystä on mukana.

Mikäli vähintään kolme yritystä on mukana jää bruttokustannukseksi per ruutu eli 1/3 sivua n. EUR 3000,- (+alv 22%). Lopullinen hinta riippuu tarvittavan mainostoimistotyön määrästä. Varaamme siis oikeuden pieniin tarkistuksiin.

Mikäli olette kiinnostuneita olemaan mukana em. julkaisussa niin pyydämme ystävällisesti olemaan yhteydessä Joukoon VIIMEISTÄÄN 17.10. mennessä.

Parhain terveisin

Jouko Huju

Suomi