Finnboat

TARKASTAJIEN KOKOUSPÖYTÄKIRJA 20.10.2003
Pöytäkirja 2/2003
VENEALAN KESKUSLIITTO FINNBOAT RY
SUOMEN VENETARKASTAJAT SVT-JAOKSEN KOKOUS
Aika:maanantaina 20.10.2003 klo 10.00

Paikka:Finnboatin toimisto, Käenkuja 8 A 47, 00500 Helsinki
Läsnä:
Derek Breitenstein,puh.joht.
Klaus Selén
Jukka Lares
Kenneth Lindberg
Jussi Mannerberg
Lauri Brummer
Jouko Huju,sihteeri

1.Puheenjohtaja Breitenstein toivotti kaikki tervetulleeksi ja avasi kokouksen. Hän totesi, että aiemmin tänä vuonna tehdyllä päätöksellä Suomen Venetarkastajat SVT ry oli lopetettu itsenäisenä yhdistyksenä ja, että toiminta jatkuu suoraan liiton alaisena jaoksena.

2.Suomen Venetarkastajat SVT-jaoksen puheenjohtajaksi loppuvuodeksi 2003 ja vuodeksi 2004 valittiin Kai Ilmanen.

3.Jaoksen johtoryhmään valittiin:
Kenneth Lindberg
Niklas Rönnberg
Jukka Lares
Klaus Selén
Harry Thuneberg

4.Käytiin läpi kaikkiaan kahdeksalta tarkastajalta saatu raportti tammi-syyskuulta 2003. Kun Jussi Mannerbergin suorittamat tarkastukset lisättiin listaan oli tarkastuksia suoritettu seuraavasti:

0sto- ja myyntitarkastukset

kotimaa 60
ulkomaat 3

Muu Kuntotarkastus

kotimaa 61
ulkomaat 1

Tarkastuksia yhteensä 125

5.Hyväksyttiin oheinen toimintasuunnitelma vuodelle 2004.

6.Päätettiin, että yhteisesti jatketaan liiton sponsoroimaa Vene-lehden ja Kipparin ammattihakemistoilmoitusta. Lisäksi liiton toimisto tarkistaa millä kustannuksilla voidaan saada ns. rivi-ilmoitus Keltaisille sivuille. Tämän lisäksi puheenjohtajan vaihdon yhteydessä yritämme saada Kai Ilmasen haastattelun alan lehtiin. J Huju hoitaa eteenpäin Ilmasen kanssa.

7.Sovittiin, että liiton toimisto lähettää korjatun myyntiohjelman sähköpostitse kaikille. Ohjelmasta ei ollut muita kommentteja tai palautetta.

8.Sovittiin, että liiton toimisto keskustelee Kai Ilmasen kanssa opintomatkasta vuoden 2004 METS-näyttelyn yhteydessä Amsterdamissa.

9.Lisäksi sovittiin, että 9.2.2004 Helsingin Messukeskuksessa pidettävän Suuren Korjaamopäivän yhteydessä tulee saada kunnollinen, kansantajuinen luento uusista materiaaleista.

10.J Huju totesi, että liiton hallituksen esityksen mukaan henkilöjäsenmaksut nousevat vuoden 2004 alusta EUR 150:een.

11.Koska muita asioita ei ollut puheenjohtaja kiitti osallistujia aktiivisesta osallistumisesta ja päätti kokouksen.

Vakuudeksi

Derek Breitenstein
puheenjohtaja

Jouko Huju
sihteeri

Suomi