Finnboat

Arvoisa vastaanottaja,

Vuoden 2003 kesällä Venealan Keskusliitto Finnboat ry yhdessä Merenkulkulaitoksen ja Suomen Veneilyliiton kanssa järjesti yhden iltapäivän mittaisen veneilytapahtuman yllä mainitulla teemalla Tampereella, Mikkelissä ja Lappeenrannassa.
Tapahtumat olivat ns. ei-kaupallisia tiedotusiskuja ja kolmella paikkakunnalla keräsimme yhdessä n. 1200 veneilystä kiinnostunutta kuluttajaa.
Konsepti toimi niin hyvin, että haluamme tässä yhteydessä ehdottaa, että Te voisitte omalla paikkakunnallanne kerätä myöhemmin mainituista toimijoista ryhmän, joka voisi vetää tällaisen samanlaisen tapahtuman paikkakuntakohtaisesti. Tapahtumaorganisaation voi rakentaa hyvinkin kevyesti ja kokemuksemme viime kesältä osoittaa, että sekä kaupallisten toimijoiden että viranomaisten kesken löytyy suurta halukkuutta olla mukana tällaisessa toiminnassa. Jonkun tulee voida vain käynnistää kokonaisuus.

Konsepti

Ohjelma voi pitää pitää sisällään tietoiskuja (esim. tunnin mittainen navigointikurssi) koeajoja ja vene-esittelyjä (paikalliset kauppiaat), lehdistötilaisuus (vetovastuussa oleva organisaatio),veneilymateriaalia, pelastusnäytöksiä jne.

Tilaisuus on melko vapaamuotoinen tilaisuus jossakin venekerhossa tai jälleenmyyjän luona (jos veden äärellä) tai esim. torilla. Tilaisuuden luonne on tietoiskumainen, vähemmän kaupallinen.

Viimekesäiset tapahtumat olivat Iltapäivän mittaisia, arkipäivänä klo 14.00 – 20.00

Jotta konsepti toimisi oikealla tavalla mukaan tulisi saada mm. seuraavia tahot:

1. Paikalliset veneseurat, veneilykoulu (Suomen Veneilyliitto ja Suomen Purjehtijaliitto)
2. Paikalliset kauppiaat
3. Paikallinen Merenkulkulaitos
4. Kaupunki/kunta (esim Pelastuslaitos)
5. Paikallinen venepoliisi
6. Paikallinen media

Kukin taho voi esitellä palvelujaan/tuotteitaan teltoissa peräkärryissä, esittein, näytöksin jne.

Kun kukin taho antaa pienen panoksen myös aiheesta tiedottamiseen ja mainontaan saadaan melko pienellä vaivalla aikaiseksi paljon hyvää veneilyn ja veneilyturvallisuuden edistämiseksi.

Paikkakuntia, joissa tällainen ”Viihdy Vesillä Veneillen” kampanja tulisi mielestämme järjestää on niin paljon, että täältä Helsingistä käsin emme siihen pysty. Myöskään yhden ja saman päivän hakeminen yhtäaikaiselle tapahtumalle on historian saatossa todettu vaikeaksi.

Tämän kirjeen kirjoitamme erittäin laajalle vastaanottajajoukolle sillä toivomuksella, että tarttuisitte asiaan ja lähtisitte viemään tapahtumaa eteenpäin ja sitä kautta tekisitte omalla paikkakunnallanne tärkeää työtä veneilyn ja veneilyturvallisuuden eteen.

Annan mielelläni lisätietoja miten viimekesäiset järjestelyt sujuivat.

Kiitos etukäteen kaikille ja mikäli lähdette asiaa eteenpäin viemään niin kuulisin asiasta mielelläni.

Parhain terveisin

Venealan Keskusliitto Finnboat ry

Jouko Huju
toimitusjohtaja

Suomi