Finnboat

Venemyynnin lomakkeet – ohjelman jatkokehitys

Finnboatin, erityisesti kauppiaiden käyttämän sähköisen lomakeohjelman kehittämistä ollaan jatkamassa. Jotta saamme raamitettua tämän kehitystyön oikeisiin mittasuhteisiin tarvitsemme nykyisiltä käyttäjiltä tietoa minkälaisia tarpeita kullakin on. Joidenkin mielipiteiden mukaan tarvetta on kehitystyölle, jossa siirrytään koodatusta sähköisestä lomakkeistosta tietokantapohjaiseen järjestelmään. Vähimmäisuudistuksena ohjelmaan lisätään internet-liittymä, jolla mahdollistetaan mm. tarjousten ja muiden lomakkeiden lähettäminen sähköpostilla suoraan ohjelmasta.

Tähän saakka ohjelma on ollut ilmainen jäsenetu. Mikäli muutokset ovat pieniä se on näin jatkossakin. Mikäli siirrytään tietokantapohjaiseen järjestelmäkehitykseen ohjelman kehityskustannukset ovat sen verran suuret, että siihen tulee lisenssimaksu.

Tietokantapohjaisuus tuo mukanaan seuraavia etuja:

1.Tietoja saadaan keskitettyä ohjelmassa. Tällä hetkellä mm veneiden- ja asiakkaiden tietoja syötetään useaan paikkaan, lisäksi tiedot on eri muodossa.
2.Tiedot keskitetysti käytettävissä useiden työasemien välillä.
3.Hakutoiminnot.
4.Asiakasrekisteri (mm listaukset ja tarrat asiakkaista).
5.Laskutus.
6.Varasto.

Venekauppiaan ei tarvitse hankkia erillistä laskutus/kassa ohjelmaa.
Tietojen syöttäminen ja ylläpito kahdessa eri järjestelmässä on työlästä ja kallista. Tämä ongelma poistuu jos ko. piirteet toteutetaan tietokantapohjaisesti.

Tietokantapohjainen toteutus sisältää:

1.Nykyinen Venealan myyntisopimuslomakkeet ohjelma tietokantapohjaisesti (samat ominaisuudet).
2.Kielet suomi ja ruotsi.
3.Lomakkeiden lähettäminen sähköpostilla.
4.Varasto osuus.
5.Laskutus osuus.

Peruskustannus ohjelman jatkotyölle tässä muodossa olisi suuruusluokka 5000 EUR, jonka Finnboat maksaa. Tämän lisäksi kustannuksia syntyy seuraavasti:

1.Lisenssimaksu kauppiaalle (sis. Käyttöoikeuden 2 koneelle, lisälisenssit 45EUR / kpl):
-Lomakeosuus 360EUR
-Laskutus 80EUR
-Varasto 120EUR
-vuosittainen ylläpitomaksu 250EUR / kauppias.
-Käyttökoulutus (suomeksi) 60EUR/ osallistuja.

HINNAT OVAT TÄSSÄ VAIHEESSA SUUNTAA ANTAVIA JA SITOUMUKSETTA

Jotta voimme saada riittävän laajan käsityksen asiasta kehityspäätöstä varten pyydämme ystävällisesti palautetta ja kommentteja aiheesta 1.4. mennessä. Tämä jälkeen suoritamme tilannearvion. Jotta tämäntyyppiseen kehitystyöhön voidaan lähteä tulee useiden kymmenien kauppiaiden olla aiheesta kiinnostunut.

Suomi