Finnboat

Arvoisat jäsenet,

Monet jäsenyrityksemme, erityisesti venevalmistajat ovat viime aikoina käyneet kiivastakin keskustelua polyesterihartsien hinnoista toimittajiensa kanssa. Hintojen voimakkaiden nousupaineiden lisäksi teollisuutta on askarruttanut annettujen hintojen voimassaolo. Epävarmasta raaka-ainetilanteesta johtuen toimittajat ovat pystyneet sitoutumaan vain n. kuukauden kiinteisiin hintoihin. Tilanne saattaa vielä vuoden vaihteeseen mennessä tiukentua.

Finnboatiin on tullut paljon huolestuneita soittoja asiasta ja siksi olemme hieman selvittäneet nousupaineiden ja tilanteen taustoja yleensäkin. Viimeksi hinnat ovat olleet osapuilleen nykyisellä tasolla 90-luvun puolivälissä. Nyt tilanne näyttää siltä, että olemme siirtymässä pysyvästi korkeampaan hintatasoon. Tilanteelle on useampiakin syitä. Kaikki tiedämme, että raaka-öljyn hintakehitys on viimeisen vuoden aikana ollut todella rajua. Olemme vuoden aikana tulleet 32 $:n barrelihinnasta lähes 50$ tasolle. Tilanne öljyntuottajamaissa, erityisesti Irakissa ei ole lyhyellä tähtäimellä rauhoittumassa mikä on omiaan pitämään tilanteen jännittyneenä ja sitä kautta hinnat korkealla.

Öljyn hinta on kuitenkin vain yksi tekijä hartsin kokonaishinnassa. Öljypohjaisten peruskemikaalien kysyntä maailmalla ylittää tällä hetkellä tarjonnan. Erityisesti Kiina ostaa maailman markkinoilta oman teollisuutensa tarpeisiin niin suuret määrät, että tietyistä kemikaaleista on pulaa. Polyesterihartsien raaka-aineiden kohdalla kyse on erityisesti maleiinihaposta ja glykoleista. Kun tarkastellaan polyesterihartsien raaka-aineiden hinnankehitystä jalostusketjun koko laajuudelta vuoden 2004 alusta voidaan paineet hartsien hinnankorotuksiin ymmärtää selkeämmin. Raakaöljyn hinnoissa on kasvua ollut yli 50%. Toisen vaiheen jalostusketjun perusraaka-aineissa:
o-xyleeni +31%, bentseeni +98%, etyleeni 24% ja propyleeni +38%. Edellä mainituista jalostetuissa polyesterihartsin pää-raaka-aineissa: ftaalihappo +23%, styreeni +54 %, maleiinihappo +22% ja eri tyypin glykoleissa on nousua 3-67%. Eniten nousseen bentseenin hintakehitys on voimakkaasta kysynnästä johtuen irtaantunut öljynhinnan kehityksestä. Hartsin tuottajille tämä on suuruusluokkina tarkoittanut tammi-syyskuun aikana lähes 0,4 EUR materiaalikustannusten kasvua per kilo.

Kysynnän kasvaessa kemianteollisuus tulee rakentamaan uutta kapasiteettia ja varmasti jollakin aikavälillä myös Aasia pystyy tyydyttämään omaa tarvettaan kotimaisella tuotannolla, mutta tämän kapasiteetin rakentaminen vie vuosia. Kun vielä teräksen hinta on ollut rajussa nousussa niin pakkauskustannukset ovat nousseet merkittävästi. Öljynhinnan myötä luonnollisesti koko kuljetus- ja jakeluketju kallistuu.

Hartsintuottajat elävät tällä hetkellä oletettavasti hyvin kapealla marginaalilla. Näin ollen hintojen asettuminen tietylle tasolle ja niiden mahdollinen edelleen nouseminen ovat melko lailla heistä riippumattomia asioita. Juuri tänään näyttää siltä, että hintojen nousu ei ole ohimenevä ilmiö vaan olemme hartsien hinnoissa siirtymässä pysyvästi korkeampaan tasoon. Peruskemikaalien osittaisesta niukkuudesta sekä öljyn hinnan epävarmuudesta johtuen tulevan hintakehityksen arviointi on erittäin vaikeaa. Raaka-ainevalmistajien arvioiden mukaan kesän ja alkusyksyn korotusten jälkeen osa korotuspaineista on purettu kuluvan vuoden osalta elleivät raaka-aineiden hinnat jatka edelleen nousuaan. Raaka-aineiden hinnankehityksen suuruusluokat ovat erittäin vaikeasti ennustettavissa. Talven ja kevään 2005 hintatasosta eivät toimittajat saamiemme tietojen mukaan pysty tässä vaiheessa antamaan minkäänlaista arviota.

Hartsin hintakehitys ei ole millään lailla suomalainen ilmiö eikä myöskään koske vain veneteollisuutta. Ongelmat on samanlaisia kaikkialla maailmanlaajuisessa lujitemuoviteollisuudessa.

Terveisin

Jouko Huju

Suomi