Finnboat

Suomen merimuseo         14.10.200423/ME/2004

Hylkysaari
00570 Helsinki
puh. (09) 40501

Venealan keskusliitto Finnboat ry:n jäsenille

Suomen merimuseon siirtyminen Kotkaan ja suomalaisen huviveneilyn esittely museon uudessa perusnäyttelyssä

Suomen merimuseo

Suomen merimuseo on valtakunnallinen merimuseo, joka sijaitsee tällä hetkellä Helsingin Hylkysaaressa. Museo on yksi Kansallismuseon alaisista museoista ja keskittyy Forum Marinumin kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti erityisesti Suomen kauppamerenkulun ja huviveneilyn sekä niihin liittyvien toimintojen taltioimiseen sekä esittelyyn.

Suomen merimuseo Kotkassa

Opetusministeriön päätöksen mukaisesti Suomen merimuseo siirtyy Kotkaan rakennettavaan uudisrakennukseen. Lisäksi Turkuun tulee merimuseon Lounais-Suomen näyttelypiste. Kotkaan tulevan uudisrakennuksen aikataulun mukaisesti rakennus on valmis syksyllä 2007 ja yleisölle Suomen merimuseon näyttelyt ja toiminnot avataan keväällä 2008.

Uudisrakennukseen tulee nykyisen suunnitelman mukaisesti Suomen merimuseon näyttelytiloja yhteensä 2485 m², joista 700 m² on 15 metriä korkeaa tilaa. Tähän tilaan rakennetaan Suomen huviveneilyn historiasta ja nykypäivästä kertova perusnäyttely. Näyttelyn keskeinen esineistö tulee olemaan Suomen merimuseon kokoelmissa olevat veneet ja muu aineisto. Suomen merimuseon kokoelmat kaipaavat kuitenkin täydennystä erityisesti 1960-luvun ja sen jälkeisen aineiston osalta.

Veneilynäyttelyä varten sekä merimuseon kokoelmapolitiikan mukaisesti toivomme veneilyalan toimijoiden mukaantuloa saadaksemme aikaan mahdollisimman monia kiinnostavan merimuseon sekä tallentaaksemme veneilyn historiaa ja nykypäivää. Tämä voi tapahtua esimerkiksi ottamalla yhteyttä Suomen merimuseoon mietittäessä vanhojen työkalujen, esitteiden ja muun teille tarpeettoman materiaalin poistamista.

Lisätietoja Suomen merimuseon uudisrakennuksesta, näyttelyistä ja kokoelmien kartuttamisesta antavat yli-intendentti Marja Pelanne, puh. (09) 4050 9050, marja.pelanne@nba.fi ja tutkija Ismo Malinen, puh. (09) 4050 9052, ismo.malinen@nba.fi

Ystävällisin terveisin,

Marja Pelanne             Ismo Malinen
yli-intendentti             tutkija
Suomi