Finnboat

Arvoisa jäsenemme,

Olemme aikaisemmin tiedottaneet huhtikuussa pidettävästä direktiiviseminaarikiertueesta (Helsinki, Turku, Kållby, Mikkeli). Näyttää kuitenkin vahvasti siltä, että koko Suomen veneteollisuus on kiinni kevään tuotannossa ja veistämöt eivät yksinkertaisesti ehdi mukaan huhtikuussa. Kovin pienelle porukalle ei tilaisuuksien järjestäminen myöskään ole taloudellisesti järkevää. Näin ollen on tehty päätös, jossa koko seminaarikiertue siirretään syksyyn 2005 erikseen ilmoitettavaan ajankohtaan.

Kaikki materiaali, joka on valmistettu tätä kiertuetta varten tulee siirtymään Merenkulkulaitoksen nettisivulle www.veneily.fi toukokuun loppuun mennessä. Se kannattaa käydä katsomassa ja yksikohtakysymyksiin MKL:ssa vastaavat Kimmo Patrakka ja Tom Wilenius.
( veneilytarkastajat@fma.fi ).

Parhain terveisin

Venealan Keskusliitto Finnboat ry

Jouko Huju

Suomi