Finnboat

Arvoisat jäsenet,

Oheinen liite on tärkeä erityisesti venevalmistajille ja moottorimaahatuojille. Siinä on yhteenveto ”markkinoille saattamisen”-periaatteista uuden direktiivin mukaisesti.
Valvovana viranomaisena toimii tässäkin MKL.

Terveisin

Jouko Huju

Suomi