Finnboat

Finnboat ja kierrätyspalveluihin erikoistunut Kuusakoski Oy ovat aloittaneet yhteistyön käytöstä poistettujen veneiden kierrättämiseksi. Kesällä Varsinais-Suomessa ja Turun saaristossa alkava kampanja on koeluontoinen.

Suomessa on noin 737 000 vapaa-ajan venettä, joista vuosittain poistuu käytöstä huomattava määrä . Veneiden asianmukainen hävittäminen on veneen omistajan vastuulla.

EU-lainsäädännön myötä erilaisia käytöstä poistuvia tuotteita koskee ns. tuottajavastuu. Tuottaja on vastuussa tuotteen ja sen osien kierrätyksestä, uudelleen käytöstä ja jätehuollon järjestämisestä. Veneiden kohdalla varsinaisia säännöksiä ei vielä ole.

Kesäkuussa alkava kierrätyskampanja toteutetaan Varsinais-Suomen alueella ja Turun saaristossa, jossa apuna toimii myös Pidä Saaristo Siistinä ry. Kuluvan vuoden kokemusten perusteella päätetään projektin jatkotoimista.

Veneitä voidaan jättää 10.6. – 15.8. välisenä aikana seuraaviin keräyspisteisiin:

Kierrätä veneet – vastaanottopisteet

Veneiden jättö on maksutonta mikäli ne tuodaan itse ja jättö ei vaadi vastaanottopisteeltä työsuoritusta. Veneiden tuonnista on aina sovittava etukäteen vastaanottopisteen kanssa.

Veneen nosto, lasku, kuljetus tai varastointipukkien käyttö on maksullista. Myös tästä on sovittava etukäteen vastaanottopisteen kanssa.

Yli 10 m veneet on toimitettava suoraan Kuusakoski Oy:n keräyspisteeseen Turkuun, ellei muuta erikseen sovita.

Dalsbruks Båtservice Ab
Söderlångviksvägen 763
23900 Taalintehdas
puh.02-466 1400 / Sixten Heinonen
avoinna klo 8-16

Satavan Venepalvelu Oy
Samppaantie 385
20960 Turku
puh.02-273 7460 / Esa Koli tai Jarmo Holm
avoinna klo 8-16

Oy Kone Wuorio Maskin Ab
Telakka
Käsnäsintie 502 (Lövon lossin itäpuolella)
puh. 040 869 9448 tai 02-4662111 / Ronny Blomqvist
avoinna klo 9-16

Kuusakoski Oy
Vuoksenniskankatu 7
20200 Turku
puh. 02 284 9200 / Jarmo Jääskö
avoinna klo 8-16

Lisäksi Pidä Saaristo Siistinä ry:n Jumbo-Roope -huoltoalus on mukana veneiden kierrätyskampanjassa saaristossa 11. – 18.7.

Maanantaina 11 heinäkuuta
Helsingholmen 14.00 – 15.00
Tunnhamn 16.30 – 17.30
Högsåra, yhteysaluslaituri 18.30 – 19.30

Tiistaina 12 heinäkuuta

Holma yhteysaluslaituri 9.00 9.30

Vänö, yhteysalusaituri 10.00 – 11.00

Bodö – Busö området 11.30 – 12.00

Keskiviikkona 13 heinäkuuta

Bolax, yhteysaluslaituri 10.00 – 11.00
Vänoxa Släten, yhteysaluslaituri 12.00 – 12.30
Vänoxa kylä, yhteysaluslaituri 12.30 – 13.00
Biskopsön, yhteysaluslaituri 13.30 – 14.00
Stora Ängesö, yhteysaluslaituri 15.30 – 16.00

Torstaina 14 heinäkuuta

Borstö, yhteysaluslaituri 10.00 – 11.00

Lökholm, yhteysaluslaituri 12.00 – 13.00

Sandholm, yhteysaluslaituri 14.00 – 15.00
Trunsö, yhteysaluslaituri 16.00 – 17.00

Perjantai 15 heinäkuuta

Aspö, yhteysaluslaituri 10.00 – 11.00
Nötö, yhteysaluslaituri 12.00 – 13.00
Berghamn, yhteysaluslaituri 14.00 – 15.00

Pärnäis, yhteysaluslaituri 17.00 –

Lauantai 16 heinäkuuta

Näsbynniemi 11.00 – 12.00
Ahvensaari, yhteysaluslaituri 13.00 – 14.00
Maskinnamo, yhteysaluslaituri 15.00 – 16.00

Sunnuntai 17 heinäkuuta

Lillpensar, yhteysaluslaituri 10.00 – 11.00
Havträsk, yhteysaluslaituri 12.00 – 13.00
Hankaanranta, yhteysaluslaituri 15.00 – 16.00

Maanantai 18 heinäkuuta

Pakinainen, yhteysaluslaituri 10.00 – 11.00
Ruotsalainen, yhteysaluslaituri 12.00 – 13.00

Lisätietoja Jumbo-Roopesta; Pidä Saaristo Siistinä ry, Turku , Katja Rytkönen, (02) 274 5513 tai 040 736 9649

Venealan Keskusliitto Finnboat ry/Jouko Huju 040-5509310
Kuusakoski Oy/Jaakko Sederholm 040 501 4836

Suomi