Finnboat

Arvoisat jäsenet,

Verohallitus on jälleen kerran toiminut kovasti yksipuolisesti ja noudattaa omaa vanhaa kaavaansa eli verottaa pitää jos verottaa jostakin voi. Oheistan tiedoksenne nykytilanteen eli 1.6. alkaen Verohallitus on ”ohjeistanut” vertoimistoja siten, että talvisäilytys olisi KHO:n päätöstä vastaan eli verollista koska EY Tuomioistuimen päätös antaa tähän mahdolllisuuden. Käytännössä tämä tarkoittaa yksityiselle henkilölle 22% hinnankorotusta. Olemme ryhtyneet asianmukaisiin toimenpiteisiin Verohallituksen, Valtiovarainministeriön, SVEL:n, SPL:n sekä tiettyjen kansaedustajien kanssa, jotta voidaan tarkkaan määritellä onko ”kansalaismielipiteellä” tässä merkitystä. Kirjeemme mm. verohallinnolle ohessa. Pyydän, että jokainen joka sattuu tuntemaan esim. kansanedustajia lähestyisi heitä, jotta saamme asianmukaisen keskustelun käyntiin. Ennen elokuuta ei varmasti paljon tapahdu.

Parhain terveisin

Jouko Huju

Verohallitus     28.6.2005

PL 325

00052 Vero

VENEIDEN TALVISÄILYTYKSEN VEROTTOMUUS

Olemme saaneet Verohallitukselta yksipuolisen ilmoituksen, (sähköposti Soili Sinisalo 17.6.2005) että veneiden talvi- ja kesäsäilytyspaikkoja koskeva verottomuus muuttuu 1.6.2005 alkaen perustuen EYT:n tekemään ratkaisuun, joka kumoaa KHO:n ennakkopäätöksen.
Tämä kokonaisuus käytiin läpi viimeksi vuonna 1995, jolloin KHO (D:5004/6/94/EN,T:0918) teki asiasta toisenlaisen päätöksen.
KHO:n päätöslauselmassa todetaan selkeästi, että veneiden talvi – ja kesäsäilytyspaikkojen vuokraus ei ole arvonlisäverolain 29§ 5 kohdassa tarkoitettua pysäköintipaikkojen luovutusta. Vuokraus ei ole verollista lain 29§ 6 kohdassa tarkoitettuna sataman luovuttami-sena vesialusten käyttöön tai siihen liittyvänä palveluna. Kysymys ei ole myöskään säily-tyspalvelun tai muun lain 17§:ssä tarkoitetun verollisen palvelun myynnistä vaan lain 27§ 1 momentissa tarkoitetusta kiinteistöön kohdistetusta käyttöoikeuden luovutuksesta, josta ei ole suoritettava arvonlisäveroa.

Tämä päätös koskee erittäin huomattavaa määrää talvisäilytettäviä veneitä (arviomme on tässä yhteydessä noin 250.000 venettä) ja se koskee jäsenkunnassamme huomattavaa liiketoimintaa, joka selkeästi vaarantuu tämän muutoksen yhteydessä.

Olemme kautta aikojen tehneet aina viranomaisten kanssa rakentavaa ja hyvää yhteistyötä ja myös viranomaiset ovat halunneet kuulla lausuntoja eri osapuolilta, jotta päätösten vaikutukset tunnettaisiin riittävän selkeästi. Näin ei tässä tapauksessa ole menetelty.

Veneily on Suomessa herkkä alue. Se ei tarvitse yhtään negatiivista signaalia enempää. Olemme viime vuosien saatossa pystyneet kehittämään veneilyä positiiviseen suuntaan ja saaneet sitä kautta luotua melkoisen määrän työpaikkoja (MKL:n tutkimus Veneilyn Taloudelliset Vaikutukset 2005). Elävän saariston ylläpitäminen on jotakuinkin huviveneilyn varassa.

Verohallitus kertoo, että se on ”ohjeistanut” verovirastoja muuttamaan käytäntöä verolliseksi 1.6. alkaen.

Venealan Keskusliitto Finnboat ry ja sitä kautta alan yritystoimintaa harjoittavat yritykset pyytävät Verohallitusta vaikuttamaan siihen, että tätä muutos perutaan ja kaikki se vaikutukset selvitetään tarkkaan.

Pyydämme, että muutokselle varataan siirtymäaika, joka on vähintään 3 vuotta ja sinä aikana tutkitaan em. vaikutukset ja pystytään mm. harkitsemaan mahdollisen veron suuruus.

Kunnioittaen

Venealan Keskusliitto Finnboat ry

Jouko Huju
toimitusjohtaja

tiedoksi:

kansanedustaja Sirpa Asko-Seljavaara
Finnboatin hallitus
Telakka- ja Korjaamoyhdistyksen johtokunta
toiminnanjohtaja Hannu Laine, Suomen Veneilyliitto
puheenjohtaja Kurt Lönnqvist, Suomen Purjehtijaliitto

Suomi