Finnboat

Venealalla alkuvuodesta ollut edelleen erittäin lupaava vire

Tammi- kesäkuun pien – ja moottorivenetilastot kappaleissa mitattuna osoittavat, että kaikkiaan veneitä on toimitettu 13,7 % viimevuotista enemmän. Veneitä toimitettiin Finnboatin tilastointiin osallistuvien yritysten toimesta mittausjaksona kotimaahan 8986 kpl (+12,1 %) ja vientiin 7020 kpl (+15,9 %).

Kotimaassa alle 6 m luokassa myytiin 8381 venettä (+ 12,2% ). 6 – 8 m:n luokassa toimitettiin 504 venettä (+ 16,6% ) ja yli 8 – 10 metrin luokassa 89 venettä (+ 18,6 %). Suurimmassa kategorias-sa eli yli 10 m veneet olivat toimitusmäärät alkuvuonna laskevia. Kun näitä veneitä vuonna 2004 tammi-kesäkuussa oli toimitettu 40 kpl oli vastaava luku tänä vuonna 12 kpl. Kappalemääräiset luvut eivät sisällä purjevenemyyntiä, josta ei tässä vaiheessa vuotta ole tilastoja käytettävissä. Vuonna 2004 uusia purjeveneitä (yli 26′) myytiin Suomessa 155 kpl. Euromääräisesti mitattuna, kun huomioidaan suurten veneiden kysynnän lasku voidaan arvioida, että venemyynnin arvo koti-maassa ei tänä vuonna kasva .

Veneviennissä toimitukset vastaavana aikana olivat seuraavat;

Alle 6 5878 kpl (+14,2%)

6-8 m 980 kpl (+26,1 %)
8-10 m 134 kpl (+31,2%)

Yli 10 m 28 kpl (-3,5 %)

Tammi-toukokuun tilastojen mukaan Ruotsi jatkaa selkeänä viennin ykkösmaana 25% osuudella. Norja on kakkosena (24 %) ja Iso-Britannia kolmantena (10 %).

Tammi-toukokuussa veneitä tuotiin kappaleissa mitattuna eniten Ruotsista (334 kpl) ja euroissa mitattuna USA:sta (3,1 milj. EUR). Kaikkiaan mittausjakson aikana veneitä tuotiin 1508 (+ 30, 9%) kpl arvoltaan 18,8 milj. EUR. (+ 29 %).

Veneteollisuuden ja kaupan liikevaihto vuonna 2004 oli n. 450 milj euroa Finnboatin jäsenyritysten liikevaihdolla mitattuna. Tästä teollisuuden vienti oli n. 200 milj. euroa.

Perämoottorikauppa

Alkuvuosi 2005 on sujunut perämoottorien tukkutoimitustilastojen mukaan erittäin positiivisissa merkeissä. Tammi- kesäkuun aikana toimitettiin kaikkiaan 21346 perämoottoria jälleenmyyjille. Tämä on 19,5 % enemmän kuin vastaavana aikana vuonna 2004. Myydyistä koneista 64 % oli nelitahtisia. Perinteisiä kaksitahtikoneita toimitettiin 7218 kpl. eli 35 % kokonaismyynnistä. Suomessa myytyjen perämoottorien keskikoko on edelleen pieni ja alle 15 hv koneita on koko myynnistä 62 %. Yli 150 hv koneita myytiin mittausajanjakson aikana 298 kpl.

Suomi