Finnboat

Arvoisat telakka- ja korjaamoyhdistyksen jäsenet,

Venealan Telakka – ja korjaamoyhdistys ry järjestää torstaina 20.10. Hämeenlinnassa jäsenistölle koulutus/keskustelutilaisuuden, jossa yhtäällä saadaan uutta tietoa alan asioista ja toisaalta voidaan keskustella ja kehittää sellaisia asioita , joiden tekeminen yhdessä on järkevämpää ja tehokkaampaa kuin jokaisen yrityksen erikseen. Tämän iltapäivän aikana on yritysten mahdollista antaa oma näkemyksensä tulevaisuuden haasteista. Kilpailu ihmisten vapaa-ajasta kiristyy koko ajan ja venealan tulee olla jatkuvasti kehityksen kärjessä mukana, jotta saamme oman osamme siihen liittyvistä investoinneista.

Ilmoittautukaa vapaalla sähköpostilla tai faxilla (09-69621611) osoitteeseen jouko@finnboat.fi viimeistään 3.10. mennessä. Tilaisuus on maksuton ja sen aluksi Finnboat tarjoaa buffet-lounaan.

Ohessa alustava ohjelmarunko ja otamme erittäin mielellämme aiheita mukaan jäsenkunnasta.

Neuvottelupäivä, Hotelli Vaakuna, Hämeenlinna

Torstaina 20.10.2005, klo 12.00 – n. 18.00

12.00 – 13.00 Lounas
13.00 Tilaisuuden avaus; puheenjohtaja Ole Sandman, Pencentra Oy
13.05 Mihin veneala on kehittymässä Suomessa, Jouko Huju, Finnboat
13.25 Vakuutusyhtiöt ovat lopettamassa Venevahinkotoimikunnan.
Miten yhteistyötä kehitetään jatkossa, Raine Pilvinen, SVT Oy
13.50 Uusi Finnboat Venemyyntiohjelma 7.0 DB on valmis, mitä uutta se tarjoaa telakoille ja kuinka se toimii, Tero Ramu – T-Base Oy
14.30Huvivenedirektiivi muuttui. Mitä korjaamoyritysten tulee tietää siitä ja
päästö/melusäännöksistä, Markus Laxén, VTT
15.15 mm. seuraavia yhteisiä kehitysaiheita

Yhteinen mainonta ja tiedottaminen;
Mitä tehty tähän mennessä ja miten voimme yhteistyöllä säästää rahaa ja lisää tehokkuutta?

Yhteydenpito asiakkaisiin;
Järjestelmällinen kehittäminen, asiakastyytyväisyysmittarit.

Internetin tehokkaampi hyödyntäminen telakkapalvelujen tarjonnassa

Koulutus; talous, ATK, keskiasteen koulutus, mitä muuta

17.00 Loppukeskustelu ja jäsenkunnalta tulleita aiheita

n. 18.00 Tilaisuus päättyy

Suomi