Finnboat

Arvoisa jäsenet,

Oheisessa muistiossa olemme perustelleet miksi Suomen tulee kaikin keinoin pyrkiä jatkamaan vapaa-ajan veneissä käytettävän moottoripolttoöljyn matalampaa verotuskäytäntöä.

Tämä on mahdollista kunhan vain eduskunnan kautta tehdään tästä poliittinen aloite komissiolle. Tätä samaa ovat ajamassa tietojemme mukaan myös ne muut maat, joilla tämä käytäntö edelleen on. (Iso-Britannia, Belgia ja Malta).

Vaikka polttoaineverodirektiivin kautta verotustasoja ollaankin yhtenäistämässä EU:n alueella voimme jatkaa tätä omaa käytäntöämme jos vain poliittinen tahto on olemassa. On myönnettävä, että tämä on hyvin vaikea prosessi mutta laittamalla paljon ääntä peliin saamme aikaan kansalaiskeskustelua ja tällä tavoin painetta poliittisiin päättäjiin.

Tällä veropäätöksellä tulee olemaan suora ja nopea negatiivinen vaikutus alan työllisyyteen.

Suomessa on lähes 750.000 vapaa-ajan venettä. Puolet Suomen kansasta liikkuu veneellä vuosittain ja esitämme, että maamme poliittinen johto tekee voitavansa, jotta em. etua ei meiltä pois viedä. Asian edistämisellä on kiire.

Pyydän, että JOKAINEN jäsen, joka tuntee yhdenkin päättäjän, kansanedustajan tai muun henkilön ministeriöissä tai muualla, joka voi asiaan vaikuttaa saa kauttanne tämän tiedon.

Kansanedustajat tulevat tänään saamaan tämän saman muistion ja voitte rauhassa tukkia heidän sähköpostinsa näillä viesteillä.

Kansanedustajien sähköpostiosoite on etunimi.sukunimi@eduskunta.fi.

Laitamme vielä tällä viikolla asian laajasti lehdistöön.

Parhain terveisin

Jouko Huju

Suomi