Finnboat

Arvoisat jäsenet,

Oheistamme koko jäsenkunnan käytttöön uuden RSG-Guidelines-kirjan. Tämä on siis EU:n huvivenedirektiivin tulkintaopas, jonka valmistavat ilmoitettujen laitosten muodostama RSG-ryhmä.
Mahdollisiin kysymyksiin yksityiskohdista vastaavat VTT:n Markku Hentinen ja Markus Laxén. (etunimi.sukunimi@vtt.fi)

Parhain terveisin

Jouko Huju

Suomi